Archwiliwch Eich Syniadau

Rydym yn gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud. Rydym wedi derbyn ychydig o ymholiadau oddi wrth bobl ifanc sy’n awyddus i ystyried eu syniadau busnes yn ystod y cyfnod hwn ac rydym wedi rhoi ein hadnoddau digidol gorau yn yr un lle.

Wrth gwrs, os ydych yn teimlo eich bod yn barod i lansio eich busnes a’ch bod yn awyddus i siarad â rhywun, gall cynghorwyr Syniadau Mawr Cymru eich helpu. Llenwch y ffurflen hon i drefnu galwad ffôn.

Cofiwch, os ydych chi, eich teulu neu eich ffrindiau eisoes â busnes cofiwch fynd i wefan Busnes Cymru i weld yr wybodaeth ddiweddaraf am gymorth i Fusnesau yn sgil Covid-19 https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

arrow
Canllaw Cychwyn Busnes

Canllaw amhrisiadwy i chi lawr lwytho a'i gadw wrth eich ochr wrth i chi gychwyn ar eich taith.

podcasts
Podlediadau

Gwrandewch a dysgwch wrth yr arbenigwyr am frandio, cyllid, y gyfraith a phopeth arall sydd ei angen arnoch i gychwyn busnes.

Simply Do Ideas
"Simply Do Ideas"

Yn hoffi’r syniad o ddechrau busnes? Neu eisoes wedi cael syniad rydych chi am ddatblygu? Mae heriau Simply Do Ideas yn berffaith i chi!

Llwybr Busnes
Llwybr Busnes

Edrychwch ble’r ydych ar ein Llwybr Busnes a beth yw eich camau nesaf.

Taking notes
Cymerwch ran yn y Cwis Catalydd Mentro

Dewch i wybod pa mor fentrus ydych chi.

Pencampwr Menter
Pencampwr Menter

Mae Pencampwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru, dewch o hyd i'ch un chi yma.