Archwiliwch Eich Syniadau

Rydym yn gobeithio eich bod yn cadw’n ddiogel yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud. Rydym wedi derbyn ychydig o ymholiadau oddi wrth bobl ifanc sy’n awyddus i ystyried eu syniadau busnes yn ystod y cyfnod hwn ac rydym wedi rhoi ein hadnoddau digidol gorau yn yr un lle.

Wrth gwrs, os ydych yn teimlo eich bod yn barod i lansio eich busnes a’ch bod yn awyddus i siarad â rhywun, gall cynghorwyr Syniadau Mawr Cymru eich helpu. Llenwch y ffurflen hon i drefnu galwad ffôn.

Cofiwch, os ydych chi, eich teulu neu eich ffrindiau eisoes â busnes cofiwch fynd i wefan Busnes Cymru i weld yr wybodaeth ddiweddaraf am gymorth i Fusnesau yn sgil Covid-19 https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

arrow
Canllaw Cychwyn

Defnyddiwch y canllaw hwn i'ch helpu chi ar eich taith i ddechrau eich busnes.

podcasts
Gwrandewch ar ein podlediadau

Croeso i'r podlediad 'Bydd yn fos arnat ti dy hun', y canllaw cychwyn ar gyfer entrepreneuriaid ifanc.

Simply Do Ideas
Simply Do Ideas

Gallwch ehangu eich syniadau busnes wrth ddefnyddio llwyfan ‘Simply Do Ideas’ Syniadau Mawr Cymru, sydd ar gael am ddim i bobl ifanc yng Nghymru.

Llwybr Busnes
Llwybr Busnes

Edrychwch ble’r ydych ar ein Llwybr Busnes a beth yw eich camau nesaf.

Taking notes
Cymerwch ran yn y Cwis Catalydd Mentro

Dewch i wybod pa mor fentrus ydych chi.

Pencampwr Menter
Dal yn y brifysgol neu'r coleg?

Mae gennym Pencampwr Menter ym mhob coleg a phrifysgol ledled Cymru. Cewch wybod pwy yw eich Pencampwr Menter a sut y gallant helpu yma.