Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Dathlu! Syniadau Mawr Cymru!

1. Beth yw Dathlu Syniadau Mawr Cymru

 

Cystadleuaeth Genedlaethol ac Arddangosiad Cymru o Ddawn Entrepreneuraidd i bobl 16-25 oed

Rydyn ni wrthi’n chwilio am y busnes, syniad busnes a gweithgaredd menter gorau ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.

 

Gallai hyn olygu timau neu unigolion yn codi arian dros elusen, yn cymryd rhan yn Her Menter a Chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru neu fod yn angerddol am eu syniad busnes eu hunain.

 

2. Pam Ymgeisio?

 

Ni waeth pa yrfa rydych chi’n ei dewis, bydd bod yn greadigol, yn bositif ac yn fentrus yn eich helpu fel gweithiwr neu i gymryd y cam nesaf tuag at gychwyn busnes.

Dathlu Syniadau Mawr ydy’ch cyfle i brofi’ch hunan yn erbyn goreuon Cymru, gan ddatblygu sgiliau mewn ffordd ymarferol a dangos i bobl eraill yn union beth allwch chi ei gyflawni.

Felly beth ydych chi’n aros amdano – gadewch i ni wybod beth rydych chi’n ei wneud ac ymgeisiwch am y cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad Arddangos Cenedlaethol i Gymru fis Mawrth 2018.

3. Sut Mae Ymgeisio

Mae ceisiadau’n cael eu cyflwyno ar wefan Syniadau Mawr Cymru yma.

Gallwch chi ymgeisio ar unrhyw adeg rhwng 30 Medi 2017 a 1 Chwefror 2018.

Mae gennym ni ddwy thema ddewisol i’r sawl sy’n chwilio am ysbrydoliaeth neu her newydd. 

Y cyfan mae angen i chi ei wneud yw cwblhau ffurflen gais fer ar-lein a lanlwytho cais byr ar ffurf fideo.

Mae’r canlynol yn rhoi arweiniad i gynnwys a fformat eich fideo:

 • gallai fod yn ffilm ohonoch chi neu’ch tîm

 • yn sioe sleidiau PowerPoint sydd wedi ei harbed ar ffurf ffeil ffilm

 • gallech chi recriwtio darpar actorion i hyrwyddo’ch cais ar eich rhan

 • gallai fod yn fideo o gynnyrch eich busnes gyda throslais os ydych chi’n swil o flaen camera

Byddwch mor greadigol ag y dymunwch.

Y cwbl a ofynnwn yw i chi ddilyn y canllawiau dilynol:

 • Hyd uchaf y fideo – 2 funud (120 eiliad) a dim mwy na 100MB.

 • Cyflwynwch enw’ch Menter yn glir (naill ai ar lafar neu ar ffurf ysgrifenedig ar y ffilm)

 • Rhowch amlinell glir o’ch prosiect menter neu fusnes.Mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn esbonio beth yw’ch cynnyrch neu wasanaeth.

 • Gallai’r fideo fod ar ffurf hysbyseb am eich busnes neu fenter.Y nod yw denu sylw’r beirniaid a sefyll allan rhag gweddill y ceisiadau.

 • Bydd y beirniaid yn sgorio’ch cais ar sail y meysydd allweddol isod felly mae’n bwysig eich bod chi’n ymdrin â’r rhain yn eich fideo – cadwch e’n fyr ac yn fachog (dim mwy na 90 - 120 o eiliadau) – sef:

 • Cysyniad – beth ydy’r broblem neu’r angen – beth ydy’r cysyniad/syniad? – sut mae’n datrys y broblem/yn diwallu’r angen?

 • Cwsmeriaid/Cystadleuwyr – pwy ydy’ch cwsmeriaid? (os oes amser gallech chi ystyried eich cystadleuwyr hefyd),

 • Cydnawsedd – pam mai chi yw'r person/y bobl i beri i hyn ddigwydd?

 • Arian – sut fyddwch chi’n gwneud arian?

Efallai y bydd Cynfas Cysyniad yn eich helpu i siapio’ch cais fideo cyn i chi ei gyflwyno: https://cdn.simplydo.io/canvas/en/canvas_en.pdf

 • Yn ogystal, bydd y beirniaid yn dyfarnu gwobrau ychwanegol arbennig felly canolbwyntiwch ar feysydd eich busnes a allai sgorio pwyntiau ychwanegol i chi e.e. os oes gennych chi brosiect neu fusnes sy’n helpu drwy effaith amgylcheddol neu gymdeithasol, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n amlygu’r rhain a dangoswch eich arloesedd a’ch creadigedd hefyd.

Pam ydyn ni’n gofyn am gais fideo?

 • Yn wahanol i ffurflennni cais ysgrifenedig, gall ceisiadau fideo gael eu gwylio gan unrhyw un, gan wneud y gystadleuaeth yn dryloyw iawn.

 • Gyda chaniatâd, gall y fideos gael eu defnyddio hefyd i helpu i hyrwyddo’ch doniau entrepreneuraidd anhygoel yn ogystal â’r gystadleuaeth ac ymgyrch Syniadau Mawr Cymru drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Ar ôl i’r ceisiadau gael eu cyflwyno, bydd e-bost cadarnhau yn cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd o fewn 2 ddiwrnod gwaith.  

Share this guide

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates