Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Addysg Bellach / Addysg Uwch

Further Education and Higher EducationMae gan dy Goleg neu dy Brifysgol rôl bwysig o ran rhoi cyfle i ti ddatblygu a phrofi dy sgiliau entrepreneuraidd.  Mae ystod eang o weithgareddau ar gael i ddarparu profiadau ymarferol i ddatblygu dy hyder a meithrin sgiliau ac agweddau entrepreneuraidd i dy helpu di wireddu dy uchelgeisiau.

Mae'r gweithgareddau'n amrywio ar draws pob coleg a phrifysgol yng Nghymru ond mae pob sefydliad yn rhan o Ganolfan rhanbarthol gyda chyswllt penodol, a elwir yn Pencampwr Entrepreneuriaeth a fydd yn gallu dweud mwy wrthyt am sut i gymryd rhan. 

Mae’r Cefnogwyr Entrepreneuriaeth yn darparu amrywiaeth o brofiadau a chystadlaethau ar gyfer myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd. Un o'r prif gystadlaethau sy’n cael ei chynnal ar draws yr holl Golegau Addysg Bellach yw’r Her Entrepreneuriaeth Fyd-eang.

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates