Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus

Llun o'r Criw Mentrus
Cystadleuaeth Ysgolion Gynradd - Y Criw Mentrus - Gwobrau Misol
St Mary's Catholic Primary School

Enillwyr mis Chwefror

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Mair

Aberdare

Ysgol Gellifor, Denbighshire

Enillwyr Mis Ionawr

Ysgol Gellifor, 

Sir Ddinbych

Teilyngwyr 2019

Teilyngwyr 2019

Enillwyr Cenedlaethol 2019 - Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Enillwyr Cenedlaethol 2019

Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Llun o logo NatWest

Ydych chi yn ysgol gynradd fentrus?
 

Mae’r Criw Mentrus yn rhoi cyfle i blant ysgolion cynradd ledled Cymru ddatblygu sgiliau entrepreneuraidd mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae gweithgareddau’r Criw Mentrus yn cynorthwyo i ddatblygu gwaith tîm, sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae hefyd yn datblygu  uchelgais, creadigedd a masnachu moesegol - gan gefnogi pedwar diben y Cwricwlwm ar gyfer Cymru 2022!

Bydd Cystadleuaeth Arddangos newydd sbon ar gyfer 2023 yn cael ei lansio’n fuan iawn, felly cadwch lygad ar y wefan hon am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i gymryd rhan!

Cynlluniwyd ein hadnoddau menter newydd i gyd fynd â’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru. Mae gennym weithgareddau hwyliog, newydd ar gyfer grwpiau oedran cynradd is a chynradd uwch er mwyn datblygu plant mentrus a chreadigol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr adnoddau yma a'r cyfleoedd dysgu cysylltiedig â'r cwricwlwm y gall y gweithgareddau menter eu cynnig, gallwch wylio ein sesiwn hyfforddi ar-lein ar gyfer athrawon, Archwilio Menter - Dysgu Cysylltiedig â'r Cwricwlwm ar alw yma.

Angen rhagor o wybodaeth? Cymerwch gip ar ein llawlyfr cystadleuaeth a'r meini prawf beirniadu, fel eich bod chi'n gwybod yn union yr hyn sydd angen ei gynnwys yn eich cais.  

Mae cystadleuaeth Y Criw Mentrus yn gyfle gwych i arddangos y partneriaethau rhwng busnes ac addysg.

Mae yna ychydig o gyfleoedd noddi ar gael o hyd ar gyfer 2022, cliciwch yma i ddarganfod sut y gallwch chi fod yn rhan ohono

Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Darganfyddwch mwy am y gystadleuaeth a sut i gymryd rhan

Dyddiau Allweddol

Dyma'r dyddiau i'ch dyddiadur

Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest