Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus


Y Criw Mentrus yn Ddigidol!

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol y Criw Mentrus yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd ledled Cymru ddangos eu gweithgareddau menter yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae'n cynorthwyo i ddatblygu sgiliau gwaith tîm, llythrennedd a rhifedd. Mae hefyd yn datblygu uchelgais, menter, creadigedd a masnachu moesol - gan gefnogi pedwar pwrpas Cwricwlwm ar gyfer Cymru 2022.

Dros y blynyddoedd blaenorol mae'r gystadleuaeth wedi canolbwyntio ar weithgaredd sy’n digwydd yn yr ysgol. Rydym yn teimlo’n gyffrous ein bod yn gallu ehangu'r rhwyd i ganiatáu plant ymgeisio gyda phrosiectau cymunedol a rhai ar yr aelwyd gartref yn ogystal. (E.e. Cybiau, Brownies, Clybiau Ar ôl Ysgol)

Mae'r gystadleuaeth bellach yn agored i geisiadau ar gyfer 2021. Cliciwch ar y botwm Ymgeisio isod i roi cychwyn ar eich un chi.

Angen rhagor o wybodaeth? Cymerwch gip ar ein llawlyfr cystadleuaeth a'r meini prawf beirniadu, fel eich bod chi'n gwybod yn union yr hyn sydd angen ei gynnwys yn eich cais

Mae cystadleuaeth Y Criw Mentrus yn gyfle gwych i arddangos y partneriaethau rhwng busnes ac addysg. Mae yna ychydig o gyfleoedd noddi ar gael o hyd ar gyfer 2021, cliciwch yma i ddarganfod sut y gallwch chi fod yn rhan ohono

 

 


 

Llun o Amy o'r Criw Mentrus
Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Darganfyddwch mwy am y gystadleuaeth a sut i gymryd rhan

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Dyddiau Allweddol

Dyma'r dyddiau i'ch dyddiadur

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest