Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd - Y Criw Mentrus

Llun o'r Criw Mentrus
Cystadleuaeth Ysgolion Gynradd - Y Criw Mentrus - Gwobrau Misol
St Mary's Catholic Primary School

Enillwyr mis Chwefror

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Mair

Aberdare

Ysgol Gellifor, Denbighshire

Enillwyr Mis Ionawr

Ysgol Gellifor, 

Sir Ddinbych

Teilyngwyr 2019

Teilyngwyr 2019

Enillwyr Cenedlaethol 2019 - Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Enillwyr Cenedlaethol 2019

Ysgol Gynradd Garth, Pen-y-Bont ar Ogwr

Llun o logo NatWest

Y Criw Mentrus yn Ddigidol!

Mae Cystadleuaeth Genedlaethol y Criw Mentrus yn rhoi’r cyfle i ysgolion cynradd ledled Cymru ddangos eu gweithgareddau menter yn ogystal â datblygu sgiliau entrepreneuraidd plant mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

Mae'n cynorthwyo i ddatblygu sgiliau gwaith tîm, llythrennedd a rhifedd. Mae hefyd yn datblygu uchelgais, menter, creadigedd a masnachu moesol - gan gefnogi pedwar pwrpas Cwricwlwm ar gyfer Cymru 2022.

Dros y blynyddoedd blaenorol mae'r gystadleuaeth wedi canolbwyntio ar weithgaredd sy’n digwydd yn yr ysgol. Rydym yn teimlo’n gyffrous ein bod yn gallu ehangu'r rhwyd i ganiatáu plant ymgeisio gyda phrosiectau cymunedol a rhai ar yr aelwyd gartref yn ogystal. (E.e. Cybiau, Brownies, Clybiau Ar ôl Ysgol)

Mae'r gystadleuaeth bellach yn agored i geisiadau ar gyfer 2021.

Ymgeisio Nawr

 

Angen rhagor o wybodaeth? Cymerwch gip ar ein llawlyfr cystadleuaeth a'r meini prawf beirniadu, fel eich bod chi'n gwybod yn union yr hyn sydd angen ei gynnwys yn eich cais
 

Mae cystadleuaeth Y Criw Mentrus yn gyfle gwych i arddangos y partneriaethau rhwng busnes ac addysg. Mae yna ychydig o gyfleoedd noddi ar gael o hyd ar gyfer 2021, cliciwch yma i ddarganfod sut y gallwch chi fod yn rhan ohono

 

Llun o Amy o'r Criw Mentrus
Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Darganfyddwch mwy am y gystadleuaeth a sut i gymryd rhan

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Dyddiau Allweddol

Dyma'r dyddiau i'ch dyddiadur

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest