Cystadleuaeth Ysgolion Gynradd - Y Criw Mentrus

Ydych chi'n ysgol Fentrus?

Mae cystadleuaeth Y Criw Mentrus yn cynorthwyo i ddatblygu gwaith tîm, sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae hefyd yn datblygu uchelgais, menter, creadigedd a masnachu moesol- gan gefnogi pedwar pwrpas Cwricwlwm Cymru 2022!  

Mae’r gystadleuaeth yn derbyn ceisiadau ar gyfer 2020 ar hyn o bryd. Cliciwch ar y botwm Cofrestrwch Yma isod i roi cychwyn ar eich cais chi.

Angen rhagor o wybodaeth? Cymerwch gip olwg ar  ein llawlyfr cystadleuaeth a’r meini prawf i chi gael gwybod yn union beth sydd angen i’w gynnwys wrth ymgeisio.

Mae cystadleuaeth Y Criw Mentrus yn ffordd wych i arddangos partneriaethau rhwng busnes ac addysg. Mae cyfleoedd noddi yn parhau ar gael ar gyfer 2020, cliciwch yma i gael gwybod sut i fod yn rhan o’r cyfan.

 

COFRESTRWCH YMA!

Llun o Amy o'r Criw Mentrus
Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Darganfyddwch mwy am y gystadleuaeth a sut i gymryd rhan

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Dyddiau Allweddol

Dyma'r dyddiau i'ch dyddiadur

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest