Cystadleuaeth Ysgolion Gynradd - Y Criw Mentrus


Rhybudd Coronafeirws 

Yn Syniadau Mawr Cymru ein blaenoriaeth yw diogelwch a lles pobl ifanc Cymru a'r staff sy'n gweithio mor galed i'w cefnogi. Felly, o hyn ymlaen, fe ddarperir cefnogaeth Syniadau Mawr Cymru ar-lein a dros y ffôn yn hytrach nag mewn person.

Ar yr adeg yma o ansicrwydd roeddem am gysylltu â chi i ddiolch am eich diddordeb ac am gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Y Criw Mentrus  Syniadau Mawr Cymru eleni

Rhybudd Coronafeirws

Yn dilyn cyhoeddi datganiad pellach gan y Gweinidog Addysg yn cadarnhau cau ysgolion, ac yn unol â chyngor y Llywodraeth, rydym yn gohirio pob cyswllt wyneb yn wyneb, gan gynnwys cystadleuaeth Y Criw Mentrus na fydd yn cael ei chynnal eleni.

Cadwch mewn cysylltiad â ni trwy'r cyfryngau cymdeithasol a thrwy'r wefan http://www.YCriwMentrus.com os gwelwch yn dda - mae yna lawer o adnoddau ac astudiaethau achos y gallwch bori drwyddynt fydd o bosib yn eich cynorthwyo i gynllunio gweithgareddau menter yn eich ysgol i’r dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost atom yn helo@ycriwmentrus.com.

Dymuniadau gorau

Tîm y Criw Mentrus yn Syniadau Mawr Cymru


Llun o Amy o'r Criw Mentrus
Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Darganfyddwch mwy am y gystadleuaeth a sut i gymryd rhan

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Dyddiau Allweddol

Dyma'r dyddiau i'ch dyddiadur

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Adnoddau

Dyma rai adnoddau ac astudiaethau achos i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest