Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Andrew Cronnin – AIM Movement

Lleoliad: Pen-y-bont ar Ogwr

Helo, Andrew Cronin ydw i, sylfaenydd Aim Art in Movement, sy’n cynnig gwasanaethau Rhedeg / Parkour am ddim i rai sy’n 7 oed neu’n hŷn.

Sefydlais AIM er mwyn mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fy ardal yn ogystal â chynnig chwaraeon hwyliog a chreadigol. Fy nghenhadaeth yw cael effaith gymdeithasol yn fy nghymuned trwy addysgu a hybu manteision y math yma o chwaraeon.

Rwy’n awyddus iawn i newid y gymuned er gwell; rwyf wedi gwneud hyn drwy fynd at bobl ifanc i gynnig gweithgareddau eraill y gallan nhw eu gwneud.  Ffactor arall sy’n fy nghymell yw’r teimlad o undod wrth weithio fel tîm yn y dosbarthiadau.

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates