Archwilio Syniadau Busnes

Mae pob busnes yn cychwyn gyda syniad – rho gyfle i’th syniadau lwyddo. Cydwedda dy syniad neu dy yrfa gydag un o'n taflenni ffeithiau i ymchwilio i’r hyn sydd ei angen. Bydd yn greadigol a dysgu gan eraill sydd wedi troi eu syniadau yn realiti...

explore image

Cofrestrwch i Syniadau Mawr Cymru!

Datgelwch eich syniad mawr gyda phecyn am ddim allai gynnwys sesiynau unigol gyda cynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru, megis canllaw ‘Dechrau’ manwl a ‘Simply Do Ideas’, platfform ar-lein sy’n mynd â chi ar daith bersonol i ddatblygu eich syniad.