Archwilio Syniadau Busnes

Mae pob busnes yn cychwyn gyda syniad – rho gyfle i’th syniadau lwyddo. Cydwedda dy syniad neu dy yrfa gydag un o'n taflenni ffeithiau i ymchwilio i’r hyn sydd ei angen. Bydd yn greadigol a dysgu gan eraill sydd wedi troi eu syniadau yn realiti...

explore image

Ymunwch â Syniadau Mawr Cymru!

Yma gallwch tanysgrifio i'r cylchlythyr misol sy'n cynwys y dyddiadau ar gyfer digwyddiadau a gweithdai i gefnogi eich siwrnai busnes a straeon entrepreneuriaid ifanc ac hefyd ein Arweiniad ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc NEWYDD.