Beth yw Menter Cymdeithasol?

Grŵp astudio

Busnes gydag amcanion cymdeithasol yw menter gymdeithasol.  Mae’r elw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes neu’r gymuned yn hytrach na chael ei ddargyfeirio i gyfranddalwyr a pherchnogion.

Yn aml, mae mentrau cymdeithasol mewn sefyllfa wych i fynd i’r afael ag ystod eang o faterion cymdeithasol ac amgylcheddol ac yn aml i’w gweld yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig.  Mae llawer yn cystadlu yn y farchnad fel busnesau eraill, gan ddefnyddio eu sgiliau busnes i gyflawni nodau cymdeithasol.  Fel busnesau eraill, mae’n rhaid i fentrau cymdeithasol gynnal eu busnes a gwneud elw.  Mae’r gwahaniaeth yn y swm o elw mae’n rhaid ei wneud a’r hyn sy’n cael ei wneud â’r elw.

Mae mentrau cymdeithasol o bob lliw a llun ar gael.  Maent yn ein cymunedau lleol ac fe weli lawer ar dy stryd fawr - o siopau coffi a gwneuthurwyr dodrefn i dafarndai a chanolfannau hamdden, banciau a phobyddion.  Os wyt ti erioed wedi prynu’r Big Issue neu siopa yn y Co-Op rwyt ti’n gwybod eisoes sut y gall menter gymdeithasol edrych.  Maent yn fusnesau sy’n ceisio newid y byd am y gorau drwy helpu mynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol, gwella cymunedau, cynyddu cyfleoedd bywyd pobl neu helpu’r amgylchedd.  Maent yn gwneud eu harian o werthu nwyddau a gwasanaethau yr un ffordd a phob busnes, ond maent yn ail-fuddsoddi eu helw yn y busnes neu’r gymuned leol.

Os wyt ti y math o berson sydd bob amser yn meddwl am atebion arloesol i ddatrys problemau cymdeithasol yn dy gymuned er enghraifft, rwyt ti’n entrepreneur cymdeithasol.  I gael mwy o wybodaeth, a dolenni i dy helpu archwilio menter gymdeithasol, mae croeso i ti ymweld â gwefan Busnes Cymru i ddarllen y canllaw ar Gymorth ar Gyfer Menter Cymdeithasol (gwefan Busnes Cymru).