Cychwyn Busnes o Gartref

Merched yn gwneud nodiadau

Nid yw pob busnes yn cael ei redeg o ffatri neu eiddo masnachol.  Mae rhai pobl yn cychwyn ac yn rhedeg busnesau o’u cartrefi.

Os wyt ti’n meddwl cychwyn dy fusnes dy hun, dylet ystyried y posibilrwydd o weithio o gartref gan y gallai hyn dy helpu:

  • Arbed ar gostau cychwynnol gan nad oes angen adeilad
  • Arbed amser a fyddai’n cael ei dreulio’n chwilio am eiddo addas
  • Osgoi cael dy glymu fewn i gytundebau tenantiaeth
  • Cael cymorth gan deulu a ffrindiau
  • Oriau hyblyg, yn enwedig os wyt ti dal mewn addysg neu’n gweithio
  • Arbed amser sy’n cael ei dreulio ac arian sy’n cael ei wario ar deithio i’r gwaith

Ond mae hefyd nifer o ystyriaethau, yn enwedig os wyt ti’n byw gartref neu mewn llety rhent.  Gall gweithio o gartref effeithio ar forgais, yswiriant cartref, treth, pobl eraill sy’n byw yn y t?, a hyd yn oed dy gymdogion.

Efallai y byddi hefyd yn cael trafferth gyda:

  • Gwrthdyniadau ac ymyriadau
  • Unigrwydd neu arwahanrwydd

I gael gwybod mwy am redeg busnes o dy gartref, darllena’r canllaw ar wefan Busnes Cymru yn y ddolen hon Cychwyn Busnes o Gartref (gwefan Busnes Cymru).

 

Am fwy o wybodaeth am ddewis eiddo am eich busnes, mynd i Canllaw Eiddo Busnes Cymru

 

 

Chwiliwch dryw Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru ar gyfer tir ac eiddo masnachol sydd ar werth ac ar rent ar hyd a lled Cymru