Diogelu dy Syniadau

Os oes gen ti ddawn creadigol, wyt ti’n gwybod sut i ddiogelu dy syniadau?

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd o fynegi syniad – efallai dy fod wedi datblygu cynnyrch neu wasanaeth dyfeisgar, wedi creu brand newydd, neu wedi ysgrifennu telyneg neu gân.

Os wyt ti’n ystyried creu cynnyrch newydd, deinamig yr wyt ti eisiau ei droi’n fusnes, bydd angen i ti wybod sut i ddiogelu dy syniad.

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd o ddiogelu dy syniadau.  Y peth cyntaf sydd angen i ti wybod ydi a yw’r syniad yn un gwreiddiol.

I ddarganfod mwy am y gwahanol ffyrdd o wirio p'un a yw dy syniad yn un gwreiddiol a sut i'w ddiogelu, gwylia'r ffilm fer a ganlyn ar wefan Eiddo Deallusol (fideo YouTube) ac edrycha ar ganllaw Busnes Cymru - Dod o Hyd i Gefnogaeth i Ddyfeiswyr (Gwefan Busnes Cymru).

Gelli ddefnyddio'r offeryn e-ddysgu Tiwtor IP  (gwefan allanol, Saesneg yn unig) ar wefan y Swyddfa Eiddo Deallusol i ddysgu mwy am y gwahanol hawliau eiddo deallusol.  

Tudalenau Addysg Ddefnyddiol

Hefyd edrychwch ar tudalen we Cracking Ideas Newydd y Swyddfa Eiddo Deallusol.