Gweithdai Datblygu Dy Syniadau

Syniadau Mawr

Nid yw brwdfrydedd a diddordeb pobl ifanc mewn cychwyn busnes erioed wedi bod mor uchel – mae 1 o bob 7 person yn hunangyflogedig yng Nghymru.

Os ydych chi o dan 25 oed, mae Syniadau Mawr Cymru eisiau eich cefnogi chi i wella'ch dealltwriaeth o fusnes; datblygu'ch syniadau a'ch helpu i ddeall y cymorth busnes sydd ar gael i'ch helpu i gychwyn a thyfu'ch busnes.

Er mwyn meithrin y dalent entrepreneuraidd hon, rydym wedi creu gweithdai a fydd yn rhoi cyfle ichi archwilio a datblygu syniadau busnes hyfyw.

Mae Gweithdai Archwilio Syniadau Mawr yn weithdai ysgogol ac ymarferol sy'n cael eu cynnal gan Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru. Mae'r sesiunau un neu dau awr hon yn berffaith os ydych am ddysgu mwy amdano beth mae fod yn entrepreneur fel, neu oes gennych chi syniad o'r busnes rydych am ei ddatblygu.

Bydd y gweithdai yn eich helpu chi i greu syniadau ac yn gallu rhoi y hyder a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch. Bydd y gweithdai hefyd yn helpu'r sawl sydd am fireinio eu syniadau, magu eu hyder a datblygu sgiliau cyflwyno a gwerthu i allu gwerthu a marchnata eu syniad i eraill. Ar ddiwedd y gweithdy, bydd gennych gynllun gweithredu clir a dealltwriaeth o'r opsiynau a'r cymorth busnes sydd ar gael ar eu cyfer.

I ddysgu mwy neu i ddod i un o'r gweithdai hyn, cysylltwch â'r Hyrwyddwr Menter yn eich sefydliad neu â'ch Cydlynydd Rhanbarthol.