Syniadau Mawr Cymru: Dan sylw

Darllenwch newyddion, storïau, blogiau a mwy gan entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru. Maent yn rhedeg busnesau ar draws pob math o sectorau. Byddant yn siŵr o’ch ysbrydoli.

Mae llawer o’r entrepreneuriaid hyn wedi datblygu i fod yn Llysgenhadon Syniadau Mawr Cymru. Mynnwch gip ar eu proffiliau.

Canlyniadau Hidlo
Enw'r busnes
Leigh Alexandra
Disgrifiad busnes
Mae entrepreneur ifanc o Lantrisant wedi agor tŷ dylunio, gan greu gwisgoedd gyda’r nos, ffrogiau priodas ac ar gyfer prom, o waith llaw.
Leigh sitting by her dresses
Enw'r busnes
Ondine Designs
Disgrifiad busnes
Entrepreneur ifanc sy’n cribo traethau yn teimlo grym y llanw gyda busnes creu gemwaith o wydr y môr
Beth profile
Enw'r busnes
Dugard Property Ltd
Disgrifiad busnes
Entrepreneuriaid ifanc yn profi yn atyniadol gyda busnes buddsoddi newydd
George Dugard
Enw'r busnes
My Coast
Disgrifiad busnes
Entrepreneur ifanc yn ‘dlws’ ar gyfer cefnforoedd di-blastig gyda busnes newydd.
Sadie Pearce
Enw'r busnes
Laura Shannon
Disgrifiad busnes
Entrepreneur ifanc ar y ffordd i lwyddo ym myd ffasiwn
Laura in the workshop
Enw'r busnes
Vocalize
Disgrifiad busnes
Cwmni hyfforddi lleisiol
Magda
Enw'r busnes
Jonny Blades
Disgrifiad busnes
Mae Jonny Blades yn siop Barber llwyddiannus yn Nhreforys ac yn cynnig amrywiaeth o driniaethau gwrywaidd, yn cynnwys thorri gwallt a triniaethau wyneb.
Jonny Blades Barbershop
Enw'r busnes
Barbell Club
Disgrifiad busnes
Mae gŵr 22 oed o Gaerffili wedi sefydlu cwmni dillad chwaraeon i helpu i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac mae'n rhoi 10% o'i elw blynyddol i elusennau iechyd meddwl.
Ellis Smith
Enw'r busnes
Shaunnah's Sew Crafty
Disgrifiad busnes
Mae merch 22 oed o Gaerffili sydd wedi gweithio yn yr adran wisgoedd ar gyfer cyfres Netflix wedi agor ei chwmni dillad ei hun mewn ymgais i daclo ‘ffasiwn cyflym.’
Shaunnah Crosbie
Enw'r busnes
The Green Scoop
Disgrifiad busnes
Mae merch ifanc 24 oed o Gaerfyrddin wedi agor y siop ddiwastraff gyntaf erioed yn Sir Gaerfyrddin
Jessica Peck