Syniadau Mawr Cymru: Dan sylw

Darllenwch newyddion, storïau, blogiau a mwy gan entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru. Maent yn rhedeg busnesau ar draws pob math o sectorau. Byddant yn siŵr o’ch ysbrydoli.

Mae llawer o’r entrepreneuriaid hyn wedi datblygu i fod yn Llysgenhadon Syniadau Mawr Cymru. Mynnwch gip ar eu proffiliau.

Canlyniadau Hidlo
Enw'r busnes
JMC Tennis and Fitness Coaching
Disgrifiad busnes
Mae gwr 22-mlwydd-oed o Sir Benfro wedi lansio busnes hyfforddi tenis newydd gyda'r nod o ddod o hyd i'r Andy Murray nesaf.
Joe Canning
Enw'r busnes
Beth Howes Pilates
Disgrifiad busnes
Mae menyw 22 oed o Sir Benfro wedi lansio busnes Pilates newydd ar ôl ei brwydrau meddygol ei hun.
Beth Howes
Enw'r busnes
Virtus Tech
Disgrifiad busnes
Mae myfyriwr 23 oed o Brifysgol Caerdydd wedi lansio cwmni rhith-realiti i helpu’r sectorau eiddo a manwerthu i helpu nhw i wynebu â rhai o'r heriau y mae'r diwydiannau'n eu hwynebu yn yr oes ddigidol.
George Bellwood
Disgrifiad busnes
Entrepreneuriaid ifanc mwyaf disglair Cymru yn datblygu 'syniadau mawr' yn ddigwyddiad Bŵtcamp y cymoedd
bootcamp
Enw'r busnes
Elin Angharad
Disgrifiad busnes
Bagiau ac ategolion lledr
Elin
Disgrifiad busnes
Blog from Jemima Letts, Tree Sparks about the opportunities that came about through going to Celebrated and Bootcamp
Jemima Letts
Enw'r busnes
Wat Cosmetics
Disgrifiad busnes
Artist colur o Ben-y-bont ar Ogwr yn gweithio hyd yr eithaf i lansio busnes amrannau ffug newydd
Mollie Watkins
Enw'r busnes
James Lewis
Disgrifiad busnes
Mae unigolyn 23 oed o’r Barri a ddaeth yn ddigartref yn 16 oed wedi lansio ei fusnes dylunio graffeg ac argraffwaith ei hun, ac erbyn hyn mae’n gweithio gyda chleientiaid yn fyd-eang.
James Lewis
Enw'r busnes
The Little Orange Shop
Disgrifiad busnes
Mae dau ffrind 19 mlwydd oed o Sir Benfro wedi lansio busnes ffordd o fyw foesegol gyda’r nod o newid agweddau tuag at ddefnyddio cynnyrch sy’n niweidio’r amgylchedd.
The Little Orange Shop
Enw'r busnes
Tino's
Disgrifiad busnes
Rheolwr Gyfarwyddwr, Tino's Restaurant & Bar, Abertawe - a Model Rôl Syniadau Mawr Cymru  
Tino Dzaro