Syniadau Mawr Cymru "Ymgyrch mewn Bocs"

Mae 'Ymgyrch mewn Bocs’ yn gronfa o adnoddau i helpu rhanddeiliaid hyrwyddo Syniadau Mawr Cymru ymhlith pobl ifanc mewn ffordd gyson ac apelgar.

 

Mae'n cynnwys llenyddiaeth, delweddau a chopi er mwyn i randdeiliaid eu defnyddio yn eu deunydd cyfathrebu eu hunain i ddenu mwy o bobl ifanc i feddwl am ddechrau busnes. Darperir popeth yn Gymraeg a Saesneg.

Caiff ei rhannu’n dair adran:

 

1. Deunyddiau ‘cyffredinol’ Syniadau Mawr Cymru

Mae'r adran hon yn cynnwys copïau ar-lein o lenyddiaeth i esbonio Syniadau Mawr Cymru ac entrepreneuriaeth i bobl ifanc. Gallai’r templed poster A4 fod o  ddiddordeb arbennig, sef ffeil Word sy'n eich galluogi i deipio eich manylion eich hun e.e. o ddigwyddiad sydd ar y gweill.

Mae hefyd yn cynnwys taflen, a chopïau o’r Canllaw i Entrepreneuriaid Ifanc Ddechrau Busnes (Ar gyfer eich defnydd chi’n unig) a'r ‘Llwybr’ y byddwch yn ei derbyn yn y post.

Hefyd, mae copi ysgrifenedig yn esbonio beth yw Syniadau Mawr Cymru a gellir ei ddefnyddio mewn e-bost neu ar eich gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a graffeg cysylltiedig ar Twitter, Instagram a Facebook.

 

Sylwer: Mae croeso i chi ddiwygio'r copi a ddarperir er mwyn iddo fod yn addas ar gyfer eich cynulleidfa a'ch tôn chi.  Bwriad yr hyn sy’n cael ei ddarparu yw eich helpu yn hytrach na chaethiwo eich deunydd cyfathrebu eich hun.

 

>> Cliciwch yma am y ddolen i'r delweddau cyfryngau cymdeithasol yn Dropbox <<

 

Copi cyfryngau cymdeithasol i chi ei ddefnyddio ochr yn ochr a'r delweddau:

 

Copi cyfryngau cymdeithasol cyffredinol eraill i chi ei ddefnyddio

 

Defnyddiwch y copi e-bost hwn mewn unrhyw ffordd y teimlwch y byddai'n ddefnyddiol i'ch rhwydwaith o bobl ifanc

 

Cymraeg

 

Saesneg

Various piece of literature for you to download and use with your network of young people

 

Cymraeg

Map Llwybr Entrepreneuriaid

icon

 

Arweiniad ar gyfer entrepreneuriaid ifanc

 

Templed poster 

 

Poster dechrau busnes

 

Saesneg

Map Llwybr Entrepreneuriaid

 

Arweiniad ar gyfer entrepreneuriaid ifanc

 

Templed poster

 

Poster dechrau busnes

 

2. Rhyddhau Syniadau Mawr

Mae Rhyddhau Syniadau Mawr yn becyn cymorth ry’n ni’n ei hyrwyddo ar hyn o bryd i annog mwy o bobl i 'gofrestru' eu diddordeb. Gall y pecyn gynnwys:

·         Sesiynau 1-2-1 gyda chynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru

·         Canllaw ‘Dechrau’ manwl (rhaid iddynt gofrestru i dderbyn hwn)

·         Mynediad llawn i 'Simply Do Ideas', platfform ar-lein sy'n mynd â chi ar daith bersonol i ddatblygu eich syniad. (rhaid iddynt gofrestru drwy Syniadau Mawr Cymru i dderbyn hwn)

·         Cyfleoedd i gwrdd ag entrepreneuriaid ifanc eraill a Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru i gael mwy o syniadau, awgrymiadau a chyngor!

 

I gofrestru, ewch i SyniadauMawr.cymru a chofrestrwch ar y dudalen flaen. Byddwn yn ychwanegu cynnwys unigryw yn ystod y misoedd nesaf hefyd.

 

Mae'r deunyddiau a gynhwysir yn yr adran 'Ymgyrch mewn Bocs’ yn cynnwys llawer o'r un deunydd, ee. copi, delweddau, graffeg cyfryngau cymdeithasol, ond mae hefyd yn cynnwys taflen bwrpasol a chyflwyniad PowerPoint i esbonio beth yw Rhyddhau Syniadau Mawr.

 

Sleidiau i chi ymgorffori mewn unrhyw gyflwyniadau y gallech eu rhoi i'ch rhwydweithiau

Dwyieithog

Saesneg

 

Cymraeg

 

 

Copi ebost i chi gopio a gludo a defnyddio sut rydych chi'n gweld yn fuddiol i'ch rhywdwaith o bobl ifanc

 

Dwyieithog

 

Cymraeg

 

 

Saesneg

 

Delweddau a thestun i chi ei ddefnyddio ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol

Cliciwch ym i gael ei dynnu i ffolder Dropbox:

Cymraeg & Saesneg

 

3. Bwtcamp i busnes

Bydd y Bŵtcamp nesaf yn cael ei gynnal ar 16 Tachwedd, gyda'r dyddiad cau ar 14 Hydref. I gefnogi eich proses hyrwyddo, mae'r adran hon yn cynnwys taflenni, delweddau cyfryngau cymdeithasol a chopi, a dyfyniadau gan bobl gymerodd ran yn y gorffennol.

 

Taflen Bwtcamp

Cymraeg:

 

Saesneg:

 

Cyfranogwyr dyfynbrisiau

 

 

Graffeg cyfryngau cymdeithasol Bwtcamp

Cliciwch yma am y ffolder Drobox

 

 


4. Dathlu! Syniadau Mawr Cymru

 

Adnoddau ar gyfer partneriaid.Rrhannu, annog a byddwn yn eich gweld chi yno!

Rhannu ar Instagram
Rhannu ar Facebook neu Twitter

 

 

Copïwch a phastio ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

aflen Dathlu! Syniadau Mawr
Rhaglen Dathlu! Syniadau Mawr
Cynnwys gweithdai
   

Unrhyw gwestiynau?

Dyma'r tro cyntaf i ni wneud rhywbeth fel hyn, felly byddem yn gwerthfawrogi unrhyw gwestiynau ac adborth. Cysylltwch â ni yma neu drwy eich cysylltiadau Syniadau Mawr Cymru arferol.