• Bwtcamp preswyl ysgogol dros gyfnod o 2 diwrnod

 • Canllawiau am bopeth sy’n hanfodol ym maes busnes

 • Cynllun trefnus sy’n eich helpu i ganolbwyntio ar beth i’w wneud a phryd

 • Creu cysylltiadau gwych gyda phobl debyg i mi

 • Pecyn 12 mis llawn o gymorth ymarferol, syniadau a chyngor gan entrepreneuriaid blaenllaw o Gymru

 

* Ar ôl gwneud cais ar-lein, fe gewch sesiwn 1-1 gyda Chynghorydd Busnes fydd yn trafod eich cais gyda chi. Byddwn hefyd yn eich gwahodd i wneud cyflwyniad byr ar gyfer y panel yn y clyweliadau *

Gwnewch gais cyn 25 Hydref!

 

Blog Bwtcamp 2018

Ydych chi:

 • Yn 18-25 oed ar adeg gwneud y cais.

 • Yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU

 • Yn meddu ar angerdd amlwg at entrepreneuriaeth

 • Yn awyddus i ddechau busnes yng Nghymru

 • Wedi naill ai ddechrau busnes yn ystod y 6 mis diwethaf ond heb gofrestru gyda Chyllid a Thollau ac angen cymorth i gofrestru eich busnes yn gywir a thyfu NEU

 • Gyda syniad clir ynghylch sut i fasnachu ymhen 6 mis ar ôl y Bwtcamp.

Os ydych, rydym yn meddwl bod gennych yr hyn sydd ei angen arnoch i lwyddo.

 

Gwnewch gais nawr

 • ehangu eich gwybodaeth a’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i fod yn ‘barod i fusnes’

 • ehangu eich cysylltiadau gyda darpar entrepreneuriaid a rhwydweithio gyda phobl fusnes anhygoel sydd wedi bod drwy’r un broses a llwyddo yn y pen draw!

 • mynd i ddigwyddiad Bwtcamp Busnes 2 diwrnod o hyd yn ogystal â phecyn 12 mis o gymorth entrepreneuraidd unigryw

 • cael gwybod am yr hanfodion busnes sydd eu hangen i greu, rheoli a thyfu eich busnes. Mae hyn yn cynnwys marchnata, arian, cynllunio busnes a chyflogi pobl.

 • ennill cefnogaeth a sgiliau entrepreneuraidd gan ein cymuned fusnes

Gwnewch gais nawr

Hyd yn oed os na ewch i’r Bwtcamp, byddwch yn cael adborth uniongyrchol am eich syniad busnes a bydd Syniadau Mawr Cymru yn eich helpu i gael gafael ar y cymorth busnes sydd ei angen arnoch.

Mae’r gwasanaeth cymorth ar gyfer y flwyddyn yn cynnwys cefnogaeth 1-1 i entrepreneuriaid ifanc. Gallwch gofrestru i gael y cymorth yma drwy gysylltu â ni neu ffonio 03000 603 000

 

 

Bydd y Bwtcamp nesaf ar 23 - 24 Tachwedd yn yr Urdd Gobaith Cymru, Caerdydd

 

 

Gwnewch gais nawr