Yn anffodus rydym wedi penderfynu gohirio bwtcamp yr wythnos nesaf hyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yn sgil y cynnydd yn nifer yr achosion o Coronafeirws yng Nghymru. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted ag y bydd gennym ragor o fanylion.

 

Mae bŵt-camp yn benwythnos dwys o weithdai busnes a sesiynau rhyngweithiol i’ch helpu i lansio eich busnes a chychwyn arni. Bydd y rhwydwaith o entrepreneuriaid ifanc eraill y byddwch yn cyfarfod â nhw yn aros gyda chi drwy gydol eich gyrfa busnes, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n bŵt-camp nesaf yng Nglan-y-Llyn, y Bala, 21 - 22 Mawrth 2020.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i ddod i’n Bŵt-camp nesaf ym mis Mawrth, edrychwch ar y meini prawf isod i weld a ydych yn gymwys:

 • Rhwng 18 - 25 oed
 • Rydych wedi dechrau busnes o fewn 3 mis cyn y Bŵt-camp, neu
 • Rydych yn bwriadu dechrau busnes o fewn 3 mis yn dilyn y Bŵt-camp
 • Mae hawl gennych i weithio yn y DU

Ar ben hynny, rhaid eich bod wedi mynychu, neu’n fodlon mynychu, un o’r canlynol cyn y Bŵt-camp:

 • Cyfres o ddosbarthiadau meistr Syniadau Mawr Cymru (sy’n cynnwys pynciau craidd dechrau busnes, h.y. ymchwil i’r farchnad, marchnata, cyllid busnes), neu
 • Digwyddiad bŵt-camp bach Syniadau Mawr Cymru, neu
 • Digwyddiad cyn bŵt-camp Syniadau Mawr Cymru.

Digwyddiadau a gynhelir cyn y Bŵt-camp:

Caiff y digwyddiadau hyn eu cynnal ar amryfal ddyddiadau a lleoliadau ac mae manylion amdanynt i'w gweld yma. Maent yn gyfanswm o 4 awr ar ffurf sesiynau awr, ac mae pob un yn ymdrin a 2 bwnc a gyflwynir gan Gynghorwyr Busnes a Modelau Rôl megis:

 • Ymchwil i’r Farchnad

 • Marchnata

 • Hysbysebu Digidol

 • Prisio a faint dylid ei godi

 • Codi arian i ddechrau busnes
 •           Rhedeg y busnes

Rydym yn cydnabod na fyddai pawb yn gallu mynd i un o’r digwyddiadau hyn mewn person, felly rydym yn gobeithio rhedeg dau ohonynt yn fyw ac ar-lein fel gweminarau gyda’r nos. Bydd angen i’r rheini sydd â diddordeb archebu lle ar-lein fel ein bod yn gwybod pwy fydd yn gallu dod. Ar ôl ichi gyflwyno eich ffurflen gais, gallwn roi rhagor o wybodaeth ichi am y broses.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 13 Mawrth 2020, Gwnewch gais nawr!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio, anfonwch neges yn y cyfryngau cymdeithasol, neu anfonwch e-bost i enquiries@bigideaswales.com.

Fe welwn ni chi yno!