Brifysgol Fetropolitan Caerdydd

Dewch o hyd i ni ar yr 2il llawr Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaff

Canolfan as gyfer Entrereneuriaeth Myfyrwyr

Gallwn eich helpu; datblygu eich sgiliau, gwella eich cyflogadwyedd, datblygu syniad busnes a chael eich busnes ar ei draed.

Gall y ganolfan gynnig i chi:

  • Brecwast gydag entrepreneur
  • IGNITE: Rhaglen ddatblygu sgiliau menter sy'n seiliedig ar dîm 
  • Camau a Chreu: cyfres o weithdai cychwyn busnes wedi'u teilwra ar gyfer anghenion myfyrwyr.
  • Cronfa Fflach: Buddsoddiad fflach mewn busnesau myfyrwyr a graddedigion.
  • Cyfri'r Dyddiau tan Lansio: Wythnos Cychwyn Busnes
  • Mentora ac arweiniad cychwyn busnes un i un 
  • Cyfleoedd masnachu prawf
  •  Cymysgu: noson gymdeithasol hamddenol gyda chyfle i rwydweithio gydag entrepreneuriaid a chyd-fyfyrwyr
  • Cysyniad- rhaglen 4 diwrnod lle mae myfyrwyr yn gweithio ar frîff marchnata byw
  • Lansio: Cymdeithas Fenter Myfyrwyr.

Y Tîm

Steve Aicheler - Entrepreneurship Officer

Dewch i wybod mwy yn: www.cardiffmet.ac.uk/entrepreneurship

Facebook: www.facebook.com/cardiffmetent

Twitter: @CardiffMetEnt

Pinterest: http://pinterest.com/cardiffmetent/