Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Caryl Thomas - Sparkles Cleaning Service

Caryl Thomas, Sparkles Cleaninh Services

Lleoliad: Llansawel 
 
Helo Caryl Thomas ydw i, rwy’n 23 oed ac yn dod o Lansawel. Cychwynnais y busnes ar ddechrau fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol fel y gallwn ddechrau gweithio’n syth ar ôl graddio.
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi ehangu o lanhau’n unig i wasanaethau masnachol a domestig sy’n amrywio o gyflenwi busnesau, smwddio, gwaith tŷ, gwasanaethau anifeiliaid anwes, gwasanaethau garddio, glanhau carpedi a nifer o rai eraill er mwyn creu pecynnau pwrpasol wedi eu teilwra i ddiwallu anghenion fy nghwsmeriaid, yn fasnachol a domestig.
 
Ar ôl graddio ac ennill gradd dosbarth cyntaf, ddeufis yn ddiweddarach enillais wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn 2014 yng ngwobrau busnes De Cymru. Erbyn hyn mae gennyf 3 aelod o staff ac rwyf ar hyn o bryd yn y broses o gyflogi mwy mewn pryd erbyn y Nadolig wrth i ni lansio ein pecynnau Nadolig.
 
“Fel perchennog busnes rwy’n credu’n gryf mewn creu amgylchedd gwaith moesegol lle mae fy staff yn mwynhau eu gwaith a’r gweithle”.

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates