Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cefnogaeth Cychwyn Busnes – Busnes Cymru

Start Up SupportGan dy fod wedi penderfynu mentro, gelli gael amrywiaeth o wasanaethau gan Busnes Cymru i dy helpu i gychwyn a gwella dy siawns o lwyddo.  Nid yw’r gefnogaeth hon yn costio ceiniog ac mae’n cynnwys:

  • sesiynau sefydlu'n cael eu cynnal yn lleol i wneud i ti feddwl am redeg dy fusnes dy hun a’r manteision a’r anfanteision sydd ynghlwm;
  • amrywiaeth o weithdai sgiliau busnes i dy helpu i ddatblygu a chynllunio dy busnes;
  • sesiynau cymorthfeydd wyneb-yn-wyneb gydag ymgynghorwyr busnes proffesiynol
  • cyngor busnes 1 i 1 parhaus i ddatblygu dy syniad busnes a dy gefnogi di unwaith y byddi wedi cychwyn masnachu
  • gwell cefnogaeth i dy helpu di os oes gennyt fusnes sydd â'r potensial i dyfu a chyflogi staff.
  • gwybodaeth am ffynonellau cyllid

Mae’r gefnogaeth yn cael ei theilwra ar gyfer yr unigolyn ac nid yw'n costio ceiniog i'r unigolion sy'n cymryd rhan.

I gael rhagor o wybodaeth a chael y gefnogaeth,cer i dudalennau Dechrau Busnes ar wefan Busnes Cymru, fel arall, cer i’r dudalen am sut y gall Llinell Gymorth Busnes Cymru dy helpu

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates