Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cefnogwyr Entrepreneuriaeth

Entrepreneurship ChampionsMae Cefnogwyr Menter mewn 6 o ganolfannau Addysg Bellach ac Uwch, yn gweithio mewn partneriaeth gyda phartneriaid rhanbarthol i gydgysylltu rhaglen flynyddol o weithgareddau rhanbarthol ym mhob Coleg a Phrifysgol yng Nghymru.

Caiff gweithgareddau eu cynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth a dyheadau ar gyfer entrepreneuriaeth ymysg myfyrwyr yn ogystal â darparu cyfleoedd ymarferol i ddatblygu sgiliau ac agweddau entrepreneuraidd er mwyn helpu pobl ifanc i wireddu eu huchelgeisiau entrepreneuraidd.

Mae'r Canolfannau Rhanbarthol yn darparu cyfleuster i hwyluso Gwasanaethau Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru i gyflwyno’r gweithgareddau entrepreneuraidd hyn i ddarparu llwybr clir ar gyfer pobl ifanc sydd eisiau cymryd y camau nesaf i gychwyn menter.

Cei wybod pwy ydi dy Gefnogwr Entrepreneuriaeth di yma.

 

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates