Cystadleuaeth Ysgolion Gynradd - Y Criw Mentrus

Ydych chi'n ysgol Fentrus?

Os ydych chi'n addysgu plant rhwn 5 ac 11 oed, sydd â syniad da am fenter busnes, rhowch wybod i ni!

Mae'r Criw Mentrus yn greadigol, wedi'u symbylu ac ysu am fusnes.  Mae nhw'n fwrlwm o symiadau ac am eu gwireddu.

Mae cychwyn a rhedeg busnes yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau pwysig mewn modd bywiog a difyr. Yn ogystal â sgiliau menter fel gwaith tîm a chreadigedd, mae’n ychwanegu gwerth at y cwricwlwm drwy wella llythrennedd a rhifedd, sgiliau digidol a sgiliau mwy meddal fel datrys problemau.

COFRESTRWCH YMA!

Llun o Amy o'r Criw Mentrus
Ynglŷn â’r Gystadleuaeth

Darganfyddwch mwy am y gystadleuaeth a sut i gymryd rhan

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Dyddiau Allweddol

Dyma'r dyddiau i'ch dyddiadur

Llun Callum o'r Criw Mentrus
Adnoddau

Dyma rai adnoddau i helpu gyda'ch gweithgaredd a dangos sut mae'n cysylltu â'r cwricwlwm


Llun o logo NatWest