Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymryd rhan

Mae yna nifer o ffyrdd y gelli gymryd rhan a siarad â rhywun am dy syniadau.

Mae gennym weithdai sydd wedi’u cynllunio i dy alluogi i archwilio a datblygu syniadau busnes hyfyw hefo entrepreneuriaid lleol.

https://business.wales.gov.uk/bigideas/sites/bigideas/files/shutterstock_148662182s.jpg

 

 

 

 

 

 

Cysyllta â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael y gwybodaeth ddiweddaraf am yr help sydd ar gael, i gael clywed am ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal a chadw i fyny â’r newyddion busnes diweddaraf!

Does yna ddim rheswm dros beidio â Chadw mewn Cysylltiad …. Dilynna Ni!

Twitter

https://business.wales.gov.uk/bigideas/sites/bigideas/files/resize/Twitter-60x60.pngCei yr wybodaeth ddiweddaraf mewn ennyd am sut i ddechrau busnes, y mathau o help sydd ar gael a sut i gymryd rhan mewn digwyddiadau a all dy helpu i roi hwb i dy syniad busnes!  Dilynna @SyniadauMawrCymru ar twitter!

 

Facebook

https://business.wales.gov.uk/bigideas/sites/bigideas/files/resize/Facebook-60x60.png

Darllenna negeseuon ysbrydoledig all dy helpu  ddechrau dy furhsnes dy hun ac i ddatblygu’n hyderus!  Hoffi /SyniadauMawrCymru ar Facebook!

 

YouTube

https://business.wales.gov.uk/bigideas/sites/bigideas/files/resize/youtube_0-60x60.ublic%3A/youtube_0Gwylia fideos ar restr chwarae YouTube er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ddatblygu dy hun a dy syniad busnes.  Tanysgrifia i Sianel YouTube Busnes Cymru a gwylia Restr Chwarae Syniadau Mawr Cymru

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates