Datblygu Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Busnes

Tyrd i ddysgu pa sgiliau sydd eu hangen i redeg busnes a threulio amser yn dysgu am agweddau allweddol ar fusnes o farchnata i gynllunio busnes. Cymryd rhan mewn menter drwy gydol dy addysg.

man and woman getting their lean on

Pethau I wneud


Dysgu am fusnes


Cofrestrwch i Syniadau Mawr Cymru!

Datgelwch eich syniad mawr gyda phecyn am ddim allai gynnwys sesiynau unigol gyda cynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru, megis canllaw ‘Dechrau’ manwl a ‘Simply Do Ideas’, platfform ar-lein sy’n mynd â chi ar daith bersonol i ddatblygu eich syniad.