Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Datblygu Sgiliau ac Ymwybyddiaeth Busnes

Tyrd i ddysgu pa sgiliau sydd eu hangen i redeg busnes a threulio amser yn dysgu am agweddau allweddol ar fusnes o farchnata i gynllunio busnes. Cymryd rhan mewn menter drwy gydol dy addysg.

Pethau I wneud


Dysgu am fusnes

Ymunwch â Syniadau Mawr Cymru!
Yma gallwch tanysgrifio i'r cylchlythyr misol sy'n cynwys y dyddiadau ar gyfer digwyddiadau a gweithdai i gefnogi eich siwrnai busnes a straeon entrepreneuriaid ifanc ac hefyd ein Arweiniad ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc NEWYDD.

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates