Ysgolion Uwchradd

Gweithdai Archwilio Syniadau Mawr

Mae Gweithdai Archwilio Syniadau Mawr yn cael eu cynnal yn rheolaidd ledled Cymru ar maent ar gael i bawb sydd rhwng 14 ac 18 oed sydd â diddordeb mewn cychwyn eu busnes eu hunain.

Sesiynau yn seiliedig ar weithgareddau ydyn nhw a gynlluniwyd i dy annog i ganfod y sgiliau sydd eu hangen arnat i ddod yn entrepreneur llwyddiannus a chanllawiau ar sut i oresgyn heriau ar hyd y ffordd.  Byddi’n gadael gyda syniad clir o ba gamau sy’n rhaid i ti eu cymryd er mwyn cyflawni dy freuddwyd.

Dyma’r manteision a ragwelir:

  • Datblygu dy hyder drwy gydnabod y rhinweddau entrepreneuraidd sydd gennyt eisoes, ac unrhyw nodweddion ychwanegol sydd eu hangen.
  • Cyfle i rannu syniadau a heriau gydag unigolion entrepreneuraidd o’r un meddylfryd â thi.
  • Holi entrepreneur, dysgu o'u profiadau, a chael cyngor o ansawdd gan rhywun sydd wedi bod yn y sefyllfa honno ac wedi llwyddo.
  • Dysgu a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i fod yn fentrwr llwyddiannus fel  cynllunio busnes, rhwydweithio a chyfathrebu busnes effeithiol.
  • Cael canllawiau ar y camau nesaf, gan gynnwys sgiliau i weithio arnynt a gyda phwy ddylet ti gysylltu am help a chefnogaeth yn y dyfodol.

 

Athrawon - E-bostiwch ni yn enquiries@bigideaswales.com neu siaradwch â'ch gweithrediaeth ranbarthol

 

Myfyrwyr - Cofrestrwch yma am help gyda'ch syniadau

 merched yn dal arian

 


Her Deg Punt

Sut mae hyn yn gweithio?

Beth fyse ti yn ei wneud hefo £10?

 

Her Degpunt yw her genedlaethol AM DDIM Menter yr Ifanc ar gyfer ysgolion uwchradd.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i bawb yn y DU rhwng 11 ac 19 oed, cofrestrwch heddiw i fod yn rhan ohono.

Mae’r her Degpunt yn rhoi cyfle i fyfyrwyr lunio syniad am gynnyrch neu gwasanaeth y gallant ei werthu, a chael profiad ymarferol o sut beth yw bod yn entrepreneur.

Bydd myfyrwyr yn cael gyfalaf o £10 i sefydlu busnes naill ai ar ben ei hunain neu mewn grŵp a byddant yn cael eu annog i gael effaith gymdeithasol a chymaint o elw ag sy’n bosib o fewn 4 wythnos.

Bydd y cyfranogwyr mewn reolaeth llwyr o unrhyw elw a wneir ac yn penderfynu ar beth i’w wario.

Dysgwch mwy

 

Pam cymryd rhan mewn her Degpunt?

Buddiannau addysgol allweddol yr Her Degpunt