Digwyddiadau Syniadau Mawr Cymru

Mae digwyddiadau Syniadau Mawr Cymru yn agored i unrhyw berson ifanc o 16-24 oedd sydd a diddordeb mewn dechrau busnes.

Bydd angen i chi gofrestru am bob digwyddiad, felly gwnewch yn siŵr bod chi’n bwcio eich lle cyn gynted a phosib.

Mae digwyddiadau’r dyfodol isod:

 

Digwyddiad

Dyddiad

Lleoliad

I gadw lle

24 Awr Dan Glo!

Yr offer arnoch chi eu hangen, gyda chymorth, mentora a siaradwyr drwy gydol y profiad.

3-4 Mehefin 2016

Welsh ICE, Caerffili. CF83 3GG

Ebostiwch Syniadau Mawr Cymru i archebu eich lle. Byddwn yn cysylltu â chi cyn hir i roi gwybodaeth bellach i chi ac i drefnu taliad (£10)

Her Syniadau Mawr Cymru

Os wyt ti rhwng 16 a 24 oed, ac wedi dy gymell, yn uchelgeisiol ac yn ysu i gychwyn dy fusnes, ymuna yn Her Syniadau Mawr Cymru.

18-20 Tachwedd

 

 

3-5 Mawrth

Canolfan Ddarganfod Margam Port Talbot. SA13 2UA

 

Rhyd-y-Creuau, Betws-y-Coed LL24 0HB

Ymgeisiwch yma.