Ein Tîm

Mae tîm o staff ymroddedig yn darparu’r gwaith o gydlynu a pharatoi ar gyfer ymweliadau modelau rôl mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Byddant yn:

  • Cysylltu â'r athro/athrawes neu'r tiwtor i gytuno ar ddyddiadau ac amseroedd; deall mwy am y gynulleidfa a'r digwyddiad
  • Cwblhau'r archeb drwy gadarnhau’r trefniadau ac unrhyw ofynion gyda'r ddwy ochr.
  • Cysylltu â'r rhwydwaith o fodelau rôl i gael y model rôl cywir ar gyfer y partner
  • Mynychu’r digwyddiad neu roi ffurflenni adborth er mwyn sicrhau bod yr ymweliad yn un llwyddiannus!

Mae gennym Pencampwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru. Gallwch ddarganfod pwy yw eich Pencampwr Entrepreneuriaeth yma.

Gogledd Cymru

Kerry Cohen

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07342 056334

kerry.cohen@bigideaswales.com

Cymraeg

Angela Walters

Swyddog Rhanbarthol

Rhan-amser

07714 740594

angela.walters@bigideaswales.com

Cymraeg

Louise Bishop

Rheolwr Cyflawni Gogledd a Canolbarth Cymru

Llawn Amser

07969 579423

01239 712311

louise.bishop@bigideaswales.com

Niamh Ferron

Cynghorydd Busnes

Full Time

07545 696642

01239 712311

Niamh.ferron@bigideaswales.com

Dysgu Cymraeg

Peter Donovan

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

07800 532230

01239 712311

Peter.donovan@bigideaswales.com

Julie Williams

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

07938600469 

Julie.Williams@BigIdeasWales.com 

Emma Williams

Swyddog Rhanbarthol

Part Time

07938600464

emma.williams@bigideaswales.com

Canolbarth / De Cymru

Carolyn Goodwin

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Rhan-amser

07584 391579

carolyn.goodwin@bigideaswales.com

Deryn Howell

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07776 152089

deryn.howell@bigideaswales.com

Jill Walters

Rheolwr Cyflawni 

Rhan-amser

07876 497983

jill.walters@bigideaswales.com

Miranda Thomas

Ymgynghorydd Busnes

Llawn amswer

07917 752 354

miranda.thomas@bigideaswales.com

Toni Godolphin

Cynghorydd Busnes

Llawn Amser

07800 587 014

01239 712311

Toni.godolphin@bigideaswales.com

Alice James

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

07815 185915

Alice.james@bigideaswales.com

Cymraeg

Roland Wear

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

07768 751963

roland.wear@bigideaswales.com

Cymraeg

Llinos Price

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

07800 724 968 

Llinos.price@bigideaswales.com

Cymraeg

Roland Wear

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

07768 751963

roland.wear@bigideaswales.com

Cymraeg

Niki Sinclair

Gweinyddwr Tim Gogledd a Chanolbarth Cymru

Llawn Amser

01239 712311

Niki.sinclair@bigideaswales.com

Gwawr Johnson

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07769 163741

gwawr.johnson@bigideaswales.com

Cymraeg

Emma Beddoe

Cydlynydd Contract

Llawn Amser

07482 246899

emma.beddoe@bigideaswales.com

 

Samantha Dearden

Swyddog Rhanbarthol

Llawn Amser

07549 035701

samantha.dearden@bigideaswales.com

Liz Hopkin

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

07553067012

liz.hopkin@bigideaswales.com

Nathan Webb

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

07771 238191

nathan.webb@bigideaswales.com

Michela Bloomfield

Cynghorydd Busnes

Llawn Amser

07552 422658

michela.bloomfield@bigideaswales.com

Ledled Cymru

Paul Brown

Rheolwr Gweithrediadau Cymru

Amser Llawn

07789 616792

paul.brown@bigideaswales.com

 

Ffion Hughes

Swyddog Marchnata

Amser Llawn

07342 056338

ffion.hughes@bigideaswales.com

Cymraeg

Clare Raymond

Swyddog Cymorth Cyllid

Rhan-amser

07342 056333

clare.raymond@bigideaswales.com