Ein Tîm

Mae tîm o staff ymroddedig yn darparu’r gwaith o gydlynu a pharatoi ar gyfer ymweliadau modelau rôl mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Byddant yn:

  • Cysylltu â'r athro/athrawes neu'r tiwtor i gytuno ar ddyddiadau ac amseroedd; deall mwy am y gynulleidfa a'r digwyddiad
  • Cwblhau'r archeb drwy gadarnhau’r trefniadau ac unrhyw ofynion gyda'r ddwy ochr.
  • Cysylltu â'r rhwydwaith o fodelau rôl i gael y model rôl cywir ar gyfer y partner
  • Mynychu’r digwyddiad neu roi ffurflenni adborth er mwyn sicrhau bod yr ymweliad yn un llwyddiannus!
Caroline Challoner
Caroline Challoner

Caroline Challoner

Rheolwr Prosiect Cymru 

Ardal: Cymru

Amser Llawn

07795 097632

0844 736 6150

caroline.challoner@bigideaswales.com

Paul Brown
Paul Brown

Paul Brown 

Rheolwr Cymru 

Ardal: Cymru 

Amser Llawn

07789 616792

02920 441900

 paul.brown@bigideaswales.com

 

Delyth Rowlands
Delyth Rowlands

Delyth Rowlands 

Rheolwr Rhanbarthol

Ardal: Gogledd Cymru

Rhan-amser

07776160082

delyth.rowlands@bigideaswales.com

Cymraeg

Penny Matthews
Penny Matthews

Penny Matthews

Rheolwr Partneriaeth 

Ardal: Cymru 

Rhan-amser

07702 528642

penny.matthews@bigideaswales.com

Angela Walters
Angela Walters

Angela Walters

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Ardal: Gogledd-Orllewin

Rhan-amser

07714 740594

angela.walters@bigideaswales.com

Cymraeg

Kerry Trigg
Kerry Trigg

Kerry Trigg

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Ardal: Gogledd 

Amser Llawn

07342 056334

kerry.trigg@bigideaswales.com

Cymraeg

Valerie Ashall
Valerie Ashall

Valerie Ashall 

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Ardal: Y Gogledd Ddwyrain a'r canolbarth

Rhan-amser

07776 160028

valerie.ashall@bigideaswales.com

Katherine Lewis
Katherine Lewis

Katherine Lewis 

Ymgynghorydd Busnes

Ardal: Gogledd

Amser Llawn

07545 696642

katherine.lewis@bigideaswales.com

Cymraeg

Nia Jones
Nia Jones

Nia Jones 

Swyddog Cymorth Gweinyddol

Ardal: Gogledd

Rhan-amser

07512 092239

nia.jones@bigideaswales.com

Cymraeg

Deryn Howell
Deryn Howell

Deryn Howell 

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Ardal: Canolbarth y De

Amser Llawn

07776 152089

deryn.howell@bigideaswales.com

Mark Adams
Mark Adams

Mark Adams

Ymgynghorydd Busnes

Ardal: De

Rhan-amser

07766 561792

01443 841842

mark.adams@bigideaswales.com

Cymraeg

Ffion Hughes
Ffion Hughes

Ffion Hughes

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Swyddog Marchnata

Ardal: De Ddwyrain

Amser Llawn

07342 056338

ffion.hughes@bigideaswales.com

Cymraeg

Clare Raymond
Clare Raymond

Clare Raymond 

Swyddog Cymorth Gweinyddol 

Ardal: De

Rhan-amser

07342 056333

clare.raymond@bigideaswales.com

Carolyn Goodwin
Carolyn Goodwin

Carolyn Goodwin

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Ardal: De Ddwyrain

Rhan-amser

07584 391579

carolyn.goodwin@bigideaswales.com

Jill Walters
Jill Walters

Jill Walters

Rheolwr Cyflawni 

Ardal: De

Rhan-amser

07876 497983

jill.walters@bigideaswales.com

Miranda
Miranda Thomas

Miranda Thomas

Ymgynghorydd Busnes

Ardal: De Orllewin Cymru

Llawn amswer

01656 868545 / 07917 752354

Miranda.Thomas@bigideaswales.com