Ein Tîm

Mae tîm o staff ymroddedig yn darparu’r gwaith o gydlynu a pharatoi ar gyfer ymweliadau modelau rôl mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Byddant yn:

  • Cysylltu â'r athro/athrawes neu'r tiwtor i gytuno ar ddyddiadau ac amseroedd; deall mwy am y gynulleidfa a'r digwyddiad
  • Cwblhau'r archeb drwy gadarnhau’r trefniadau ac unrhyw ofynion gyda'r ddwy ochr.
  • Cysylltu â'r rhwydwaith o fodelau rôl i gael y model rôl cywir ar gyfer y partner
  • Mynychu’r digwyddiad neu roi ffurflenni adborth er mwyn sicrhau bod yr ymweliad yn un llwyddiannus!

Gogledd Cymru

Angela Walters
Angela Walters

Swyddog Rhanbarthol

Rhan-amser

07714 740594

angela.walters@bigideaswales.com

Cymraeg

Delyth Rowlands
Delyth Rowlands

Rheolwr Rhanbarthol

Rhan-amser

07776160082

delyth.rowlands@bigideaswales.com

Cymraeg

Katherine Lewis
Katherine Lewis

Cynghorydd Busnes

Amser Llawn

07545 696642

katherine.lewis@bigideaswales.com

Cymraeg

Valerie Payne
Valerie Payne

Swyddog Rhanbarthol

Rhan-amser

07776 160028

valerie.ashall@bigideaswales.com

Kerry Cohen
Kerry Cohen

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07342 056334

kerry.cohen@bigideaswales.com

Cymraeg

Nia Jones
Nia Jones

Swyddog Cymorth Gweinyddol

Rhan-amser

07512 092239

nia.jones@bigideaswales.com

Cymraeg

Canolbarth / De Cmyru

Carolyn Goodwin
Carolyn Goodwin

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Rhan-amser

07584 391579

carolyn.goodwin@bigideaswales.com

Mark Adams
Mark Adams

Cynghorydd Busnes

Rhan-amser

07766 561792

mark.adams@bigideaswales.com

Cymraeg

Deryn Howell
Deryn Howell

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07776 152089

deryn.howell@bigideaswales.com

Jill Walters
Jill Walters

Rheolwr Cyflawni 

Rhan-amser

07876 497983

jill.walters@bigideaswales.com

Miranda Thomas
Miranda Thomas

Ymgynghorydd Busnes

Llawn amswer

07917 752354

Miranda.Thomas@bigideaswales.com

David Bannister
David Bannister

Rheolwr Cyflenwi

Amser Llawn

david.bannister@bigideaswales.com

07800 534015

Sam Allen
Sam Allen

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

samantha.allen@bigideaswales.com

07976 238036

Roland Wear
Roland Wear

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

roland.wear@bigideaswales.com

07768 751963

Cymraeg

Sara Davies
Sara Davies

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amswer

sara.davies@bigideaswales.com

07766 246548

Cymraeg

Sian Davies
Sian Davies

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

sian.davies@bigideaswales.com

07825 659631   

Cristina Jones
Cristina Jones

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

cristina.jones@bigideaswales.com

07768 751963

Gwawr Johnson
Gwawr Johnson

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

gwawr.johnson@bigideaswales.com

07769 163741

Cymraeg

Ledled Cymru

Caroline Challoner
Caroline Challoner

Rheolwr Prosiect

Rhan Amser

07795 097632

caroline.challoner@bigideaswales.com

Paul Brown
Paul Brown

Rheolwr Gweithrediadau Cymru

Amser Llawn

07789 616792

paul.brown@bigideaswales.com

 

Penny Matthews
Penny Matthews

Rheolwr Partneriaethau Cyfnewidfa Entrepreneuriaeth

Rhan-amser

07702 528642

penny.matthews@bigideaswales.com

Ffion Hughes
Ffion Hughes

Swyddog Marchnata

Amser Llawn

07342 056338

ffion.hughes@bigideaswales.com

Cymraeg

Clare Raymond
Clare Raymond

Swyddog Cymorth Cyllid

Rhan-amser

07342 056333

clare.raymond@bigideaswales.com