Ein Tîm

Mae tîm o staff ymroddedig yn darparu’r gwaith o gydlynu a pharatoi ar gyfer ymweliadau modelau rôl mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion.

Byddant yn:

  • Cysylltu â'r athro/athrawes neu'r tiwtor i gytuno ar ddyddiadau ac amseroedd; deall mwy am y gynulleidfa a'r digwyddiad
  • Cwblhau'r archeb drwy gadarnhau’r trefniadau ac unrhyw ofynion gyda'r ddwy ochr.
  • Cysylltu â'r rhwydwaith o fodelau rôl i gael y model rôl cywir ar gyfer y partner
  • Mynychu’r digwyddiad neu roi ffurflenni adborth er mwyn sicrhau bod yr ymweliad yn un llwyddiannus!

Mae gennym Pencampwyr Entrepreneuriaeth ym mhob coleg a phrifysgol yng Nghymru. Gallwch ddarganfod pwy yw eich Pencampwr Entrepreneuriaeth yma.

Gogledd Cymru

Angela Walters

Swyddog Rhanbarthol

Rhan-amser

07714 740594

angela.walters@bigideaswales.com

Cymraeg

Delyth Rowlands

Rheolwr Rhanbarthol

Rhan-amser

07776160082

delyth.rowlands@bigideaswales.com

Cymraeg

Katherine Lewis

Cynghorydd Busnes

Amser Llawn

07545 696642

katherine.lewis@bigideaswales.com

Cymraeg

Valerie Payne

Swyddog Rhanbarthol

Rhan-amser

07776 160028

valerie.ashall@bigideaswales.com

Kerry Cohen

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07342 056334

kerry.cohen@bigideaswales.com

Cymraeg

Canolbarth / De Cymru

Carolyn Goodwin

Swyddog Gweithredol Rhanbarthol

Rhan-amser

07584 391579

carolyn.goodwin@bigideaswales.com

Deryn Howell

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07776 152089

deryn.howell@bigideaswales.com

Jill Walters

Rheolwr Cyflawni 

Rhan-amser

07876 497983

jill.walters@bigideaswales.com

Miranda Thomas

Ymgynghorydd Busnes

Llawn amswer

07917 752 354

miranda.thomas@bigideaswales.com

David Bannister

Rheolwr Cyflenwi

Amser Llawn

07800 534015

david.bannister@bigideaswales.com

Sam Allen

Cynghorydd Busnes

Rhan Amser

07976 238036

samantha.allen@bigideaswales.com

 

Roland Wear

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

07768 751963

roland.wear@bigideaswales.com

Cymraeg

Sara Davies

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amswer

07766 246548

sara.davies@bigideaswales.com

Cymraeg

Cristina Jones

Swyddog Rhanbarthol

Rhan Amser

07768 751963

cristina.jones@bigideaswales.com

 

Gwawr Johnson

Prif Swyddog Rhanbarthol

Amser Llawn

07769 163741

gwawr.johnson@bigideaswales.com

Cymraeg

Ledled Cymru

Paul Brown

Rheolwr Gweithrediadau Cymru

Amser Llawn

07789 616792

paul.brown@bigideaswales.com

 

Ffion Hughes

Swyddog Marchnata

Amser Llawn

07342 056338

ffion.hughes@bigideaswales.com

Cymraeg

Clare Raymond

Swyddog Cymorth Cyllid

Rhan-amser

07342 056333

clare.raymond@bigideaswales.com