Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Emily Farr - Rewired Music

Lleoliad: Ceredigion

Rwyf wastad wedi bod â meddwl entrepreneuraidd, felly gwnes i benderfynu astudio Busnes a Rheolaeth a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Doeddwn i ddim  gwirioneddol yn ymgysylltu â fy astudiaethau, ond tra yn y Brifysgol fe wnes i ail-ddarganfod fy angerdd am gerddoriaeth pan ddes ar draws Cymdeithas Live Aber oedd yn rhedeg gigs byw rheolaidd a nosweithiau meic agored. Yn ogystal â bod yn angerddol am gerddoriaeth, yr oedd gennyf ddiddordeb mewn teithio a bwyd - dyna pam yn ystod fy ail flwyddyn fe wnes i ymuno â Champ America i weithio yn y gegin. Yn ystod fy amser gyda Champ America,  fe wnes i wir ddarganfod ffocws ac ysgogiad newydd. Erbyn hyn, roeddwn i yn fyfyriwr 3ydd flwyddyn ac yn llywydd Cymdeithas Live Aber. Roedd hyn yn gyfle lle roeddwn i wirioneddol yn gallu rhoi cynnig ar syniadau a dod o hyd i ffordd i ysbrydoli trwy gerddoriaeth heb fod angen yr hyder i ganu. Un o'r syniadau hynny gallais ei sefydlu yn ystod y cyfnod oedd gweithdy Rewired, sef wefan / bas data gwnes i greu fel rhan o fy nhraethawd hir.

Yn 2012 enillais wobr Cymdeithas y flwyddyn a gradd gyda 2-2. Yn ystod yr Haf canlynol fues i yn gweithio mewn gwyliau ac mewn caffi ar y campws. Yn ystod yr amser hwn fues i yn ymchwilio i'r ymarferoldeb rhedeg Aber Live fel Rewired Music - erbyn 2013 roedd Rewired Music yn weithredol.

Ers hynny mae'r brand wedi tyfu ac ar ôl llawer o brofi a methu rwyf wedi dod o hyd i'r cyfeiriad yr wyf yn dymuno ei ddilyn. Rydw i wedi cael fy ysbrydoli gan gerddorion eraill, ac ar ôl jamio gyda band yr wyf erbyn hyn yn gallu mynd ar y llwyfan a chwarae fy ngherddoriaeth fy hun yn fyw.

Fy nghenhadaeth ar gyfer Rewired Music ydi annog pobl i gymryd rhan mewn cerddoriaeth a chael eich ysbrydoli. O jamio mewn gweithdai i chwarae ar nosweithiau meic agored i wneud dim ond mynychu ein gigs. Mae Rewired Music yma i ddarparu cyfleoedd i gwrdd â phobl o'r un anian wrth fwynhau cerddoriaeth.

Facebook: /rewired13

Twitter: @rewired_music

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates