herhaf

Wyt ti wedi meddwl am syniad gwych yn ystod y misoedd diwethaf a allai ddatblygu’n fusnes, datrys problem neu helpu’r gymuned yn y dyfodol? 

Hoffem glywed gennyt! Nid yw unrhyw syniad yn rhy fach – a gallet hefyd ennill £100 ar gyfer elusen o dy ddewis.

Os wyt yn 16 oed neu’n iau, ac yn byw yng Nghymru, dyma’r her i ti! Beth am ofyn i dy deulu dy helpu (ond cofia bod angen cadw pellter cymdeithasol) a gofynna i dy riant neu warcheidwad gyflwyno dy syniadau isod.

Y cyfan sydd angen i ti ei wneud yw anfon un o’r canlynol (yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog):

 

1.    Poster yn disgrifio dy syniad busnes
2.    Fideo byr yn egluro dy syniad – sgets, rap, animeiddiad neu gân (50mb neu lai)
3.    Cyflwyniad PowerPoint (tua 4 sleid)

Clicia yma i gyflwyno dy syniadau – pob lwc!

Bydd ein beirniaid yn entrepreneuriaid go iawn a byddant yn edrych am geisiadau sy’n dangos ysbryd entrepreneuraidd, creadigrwydd ac sy’n hwyliog - felly gad i dy greadigrwydd lifo, dangosa dy egni, bydd yn wreiddiol a mwynha!

Mae’r Her ar agor nawr!  Dyddiad cau 23 Hydref

Angen ysbrydoliaeth? Edrych isod!

syniad
Dewch o hyd i syniad busnes!

Yn hoffi’r syniad o fod yn fos arnoch chi'ch hun ond angen y syniad mawr hwnnw arnoch chi o hyd? Peidiwch fecso!