Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

James Button - gwneud ffilmiau

Lleoliad: Casnewydd

Fy enw i yw James Button ac rwyf yn rhedeg cwmni gwneud ffilmiau. Rydw i wedi gwneud llwythi o ffilmiau ers i mi fod yn deuddeg oed, a tra yn y Brifysgol yng Nghasnewydd yn astudio ffilm. Mae’r ffilmiau dwi wedi eu gwneud wedi ennill dros 35 o wobrau mewn gwyliau ffilm ryngwladol, ac wedi derbyn dros 90 o enwebiadau ar gyfer cystadlaethau a digwyddiadau arddangos, gan gynnwys Cannes, BFI a Sundane Shorts. Yn ogystal â hyn fe fues i draw i California gyda’ ‘The Goat Trilogy’.

Ers gadael y Brifysgol, yr wyf i a Kristaps Kazaks (cyfarwyddwr ffotograffiaeth) wedi cychwyn busnes, gyda’r nod o ddefnyddio ein pwerau creadigol i gynnig cynnwys fideo hyrwyddo ffres ar gyfer busnesau. Rydym bellach hanner ffordd drwy ein hail flwyddyn ac yn cadw'n brysur, rydym yn dal i wneud ffilmiau byr yn ein hamser hamdden gan fy mod yn angerddol am greu ffilmiau, ac rwyf wrth fy modd yn cael fy nghyflogi i wneud yr hyn yr wyf yn ei garu. Dau aelod sydd i’r busnes, ac rydym yn cyflogi arbenigwyr llawrydd (e.e.  cyfansoddwyr ac actorion) ar gyfer prosiectau mwy.

Y nod yw mynd ar ôl cleientiaid mwy a mwy er mwyn cael eu brandiau i sefyll allan drwy wneud ffilmiau ar eu cyfer sydd yn ddoniol neu yn wahanol.

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates