Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Lee Williams – Maid in Wales

Lleoliad: Merthyr Tudful 
 
Mae tyfu i fyny yn un o’r ystadau cyngor mwyaf a thlotaf yn y byd yn brofiad na fydda i’n ei anghofio am resymau da a drwg. Mae wedi dylanwadu ar y math o berson ydw i heddiw, hynny yw, penderfynol, arloesol ac entrepreneuraidd.
 
 Fy enw yw Lee Williams ac rwy’n dod o Ferthyr Tudful. Ar hyn o bryd rwy’n astudio gradd sylfaen ym Mhrifysgol De Cymru yng Ngholeg Merthyr Tudful ac rwyf wedi sefydlu Maid In Wales,  cwmni glanhau creadigol sy’n ymateb i’ch holl anghenion glanhau anarferol.
 
Dechreuodd y cyfan pan oeddwn yn siarad efo ffrind a oedd yn honni ei fod yn “wastraff” mai’r cyfan yr oeddwn yn ei wneud oedd ateb y ffôn i’r swyddfa dreth. Gwnaeth hyn i mi feddwl, a’r diwrnod canlynol dywedais wrth y sawl a oedd wedi bod yn rheolwr arna i ers dwy flynedd fy mod yn ymddiswyddo o chwech o’r gloch y nos ymlaen. Gadewais fy fflat braf ym Mae Caerdydd a symudais yn ôl i fyw gartref at fy mam. Ymgeisiais am le yn y Brifysgol am y trydydd tro a deuthum o hyd i swydd dros dro yn y cyfamser.
 
Rwyf wastad wedi bod eisiau fy musnes fy hun, ac ar ôl cyfarfod Christine Bissex, yr hyrwyddwr Entrepreneuriaeth yng Ngholeg Merthyr Tudful a chael sawl trafodaeth, sefydlwyd Maid  In Wales. Datblygais y syniad busnes ac ymgeisiais am Her Syniadau Mawr Cymru. Yn sydyn newidiodd fy mywyd eto, wrth i mi gyfarfod nifer o bobl a ffrindiau a chael mynediad at y rhwydwaith cychwyn busnes mwyaf posibl.
 
Mae popeth sydd wedi digwydd i mi yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at ble’r ydw i heddiw, o gael fy mygwth yn fy ochr gyda chŷn wrth i rywun geisio cymryd fy meic, bod y prif ddisgybl cyntaf erioed yn fy ysgol i orfod ildio’r teitl prif fachgen, ennill gwobr Entrepreneur Ifanc yng ngwobrau Busnes Merthyr 2014 a derbyn £5000.00 gan sefydliad ar gyfer Maid  In Wales.  Mae pob pennod yn fy hanes wedi eu plethu gydag uchafbwyntiau ac isafbwyntiau yn gysylltiedig â phob un ohonynt.
 
Does dim gwahaniaeth o ble’r ydych yn dod na sut fath o gefndir sydd gennych, os ydych eisiau rhywbeth ddigon, byddwch yn dod o hyd i ffordd o’i gael, fel y gwnes i. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw dysgu’r hyn na ddysgwyd i chi yn yr ysgol.
 
 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates