Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Llinell Gymorth Busnes Cymru

HelplineMae Llinell Gymorth Busnes Cymru yn gweithredu fel pwynt mynediad a gwasanaeth gwybodaeth.  Mae tîm y Llinell Gymorth yn gallu darparu gwybodaeth a chefnogaeth wedi'u teilwra wrth ddefnyddio diagnostig strwythuredig i nodi a darparu mynediad i wasanaethau mwy penodol.

Bydd y tîm o 9 o Swyddogion Ymholi yng Ngogledd Cymru yn gweithio gyda thi drwy gymryd rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanat ti a dy syniad busnes i'w helpu i ddeall dy anghenion.  Wedyn, gallan nhw ddweud wrthyt am y gefnogaeth fwyaf addas sydd ar gael i ti a dy gyfeirio at gam nesaf dy daith.

Gellir cysylltu â’r tîm rhwng 8:30am a 5:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth diagnostig, gwybodaeth a chyfeirio dwyieithog dros y ffôn.

Gellir cysylltu â thîm Llinell Gymorth Busnes Cymru drwy ffonio 03000 6 03000 neu e-bost.

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates