Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Luke Gonzales - C&G Mechanical

Luke Gonzales, C&G Mechanical

Lleoliad: Caerdydd
 
Fy enw yw  Luke Gonzales, rwy’n 21 oed ac yn gyfarwyddwr technegol i C&G  Mechanical Limited. Rwy’n rhan o  sefydliad aelodaeth broffesiynol o’r enw ‘The Institute of Refrigeration’ ac ar hyn o bryd mae gennyf aelodaeth fel technegydd - TMInstR.
 
Rwy’n llawn cymhelliant ac mae gennyf ddiddordeb mawr mewn gwasanaethau adeiladu mecanyddol a thrydanol. Rwyf wedi cwblhau prentisiaeth ffurfiol 3 blynedd gyda chyflogwr. Dechreuais yn y gwaelod gan gyrraedd lle’r ydw i heddiw. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo’n falch iawn, gan fy mod wedi cyflawni mwy na phrentisiaeth yn unig – rwy’n rhedeg fy musnes fy hun.
 
Mae C&G  Mechanical yn arbenigo mewn systemau Gwresogi, Awyru, Systemau Aer ac Oeri mewn adeiladau masnachol. Rydym yn cynnig dyluniadau cynhwysfawr, gosod, cynnal a gwasanaeth ymateb a chynnal i bob un o’n  cleientiaid, wedi ei deilwra ar sail eu hanghenion.
 
Rwy’n dal i astudio i ddod yn Beiriannydd Siartredig mewn gwasanaethau adeiladu ac ar yr un pryd rwy’n gwneud y gwaith o ddydd i ddydd yn C&G Mechanical.
 
Dyma rai o’n cleientiaid:
• Frasen Hart Jewellers
• Cyngor Abertawe
• The Glee Club
• BFL Electrical
• Evans Halshaw
• Crocs

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates