Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Menter ac Entrepreneuriaeth mewn Coleg a Phrifysgol

  • Wyt ti awydd bod yn Entrepreneur llwyddiannus nesaf Cymru? 
  • Wyt ti’n llawn syniadau ac eisiau dysgu beth sydd ynghlwm wrth fod yn Entrepreneur?
  • Wyt ti eisiau dysgu sut i ddatblygu dy sgiliau a chael cymorth i lansio dy syniadau busnes?

Os wyt ti, cysyllta gyda dy  Pencampwr Entrepreneuriaeth yn dy Goleg neu Brifysgol.

Efallai bod dy Goleg neu Brifysgol yn cynnal gweithgareddau Menter ac Entrepreneuriaeth a fydd yn helpu i droi dy syniadau'n realiti.
 
Dyma’r math o gefnogaeth y gelli di ei gael:
  • Sgyrsiau llawn ysbrydoliaeth Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru gan Entrepreneuriaid o Gymru sydd wedi hen sefydlu eu busnesau 
  • Ffeiriau Wythnos y Glas a Chyflwyniad i Fenter ac Entrepreneuriaeth i godi ymwybyddiaeth a dyheadau ar gyfer entrepreneuriaeth
  • Digwyddiadau a arweinir gan y Coleg neu’r Brifysgol (cystadleuthau i dy helpu di ddysgu sut i ddatblygu dy sgiliau a dy agweddau entrepreneuraidd er mwyn dy helpu di i wireddu dy uchelgais) 
  • Gweithdai Cynhyrchu Syniadau am ddim a arweinir gan Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates