Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Merched mewn Busnes

Yma yng Nghymru, mae gennym ni ddigonedd o fenywod ifanc ysbrydoledig sy’n paratoi’r ffordd i fenywod ym myd entrepreneuriaeth sydd efallai’n gallu’ch helpu chi i wneud yr un peth.

Er enghraifft, mae Sarah Callaway, myfyrwraig o Ben-y-bont, yn newid agweddau cymdeithasol drwy ei busnes, House of Callaway.

Oherwydd gefnogaeth Syniadau Mawr Cymru a roddwyd i Sarah a’i phartner busnes Mike, derbyniodd eu stori sylw yn y wasg genedlaethol.

Wnaeth adweithiau dadleuol dim ond cryfhau'r offer, a buodd werthu allan ar gefn y sylw yn y wasg.

Roeddem hefyd yn hynod o falch o weld Sarah cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Entrepreneuriaid Cymru'r llynedd.

 

Does dim dwywaith bod gan Gymru lawer o entrepreneuriaid benyw ysbrydoledig...Dysgwch sut allwch chi fod nesaf drwy gofrestru am ddiweddariadau rheolaidd.

Mae Syniadau Mawr Cymru yn ffodus bod ganddo rwydwaith o Fodelau Rôl sy’n fodlon cefnogi entrepreneuriaid ifanc, llawer ohonyn nhw’n fenywod sydd wedi trechu’r rhwystrau i lwyddo mewn busnes.

Nikki Giant yw un ohonyn nhw; Cyfarwyddwr Full Circle Education, a threfnydd digwyddiadau blynyddol mawr yng Nghymru, gan gynnwys cynhadledd Diwrnod Rhyngwladol y Ferch.

Gweler erthygl Nikki ar sut mae menywod yn gyrru arloesiad a thwf yng Nghymru.

Mae enghreifftiau pellach yn cynnwys Philippa Tuttiett, rheolwr gyfarwyddwr Female Builders, ac Annette Gee, pennaeth Taskforce Paintball.

 

Gyda chefnogaeth unigol oddi wrth Syniadau Mawr Cymru, gallech chi ymuno â nhw cyn hir fel pennaeth eich cwmni eich hun.

 

Cysylltwch â ni heddiw i ddysgu sut allwn ni eich helpu!

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates