Cysylltiadau a'r Cwricwlwm  

Cysylltiad y Criw Mentrus â’r Cwricwlwm yng Nghymru

Mae’r gweithgareddau isod i fod i weithredu fel canllaw cefnogi i athrawon ddefnyddio trwy Cystadleuaeth Y Criw Mentrus i ddatblygu Sgiliau allwedd Llythrennedd a Rhifedd o’r FfLR

Llwybrau Sgiliau Llythrenendd Y Criw Mentrus
Adnoddau ar gyfer Cyfnod Allweddol 2  
1. Beth ddylen ni ei wneud?
2a. Pwy fyddwn ni'n siarad hefo?
2b. I ble awn ni?
icon
3. Beth ddysgon ni?
icon
4. Allwn ni gynllunio?
icon
5a. Pwy sydd orau wrth?
icon
5b. Cardiau geiriau
icon
6. Beth fyddwn yn galw ein hunain?
7. Beth mae pobl eisiau?
8a. Sut allwn ni hysbysebu?
8b. Creu hysbyseb
icon
9. Sut ydyn ni'n ei wneud?
10a. Allwn ni ei werthu?
icon
10b. Cardiau geiriau
icon
11. Gallwn ni ei wneud
icon
12a. Sut wnaethon ni?
icon
12b. Rhestr wirio gwerthuso

Syniadau Busnes

Dyma rai syniadau gweithgareddau menter gall y plant ymgymryd.  Does dim syniad sydd yn rhy fach, dyma rai enghreifftiau mae ysgolion wedi ei wneud o’r blaen……….

Cynllun Gweithredu'r Criw Mentrus

Argraffwch hwn i gadw golwg ar bwy sy’n gwneud beth ac erbyn pryd.  Offeryn cefnogi perffaith ar gyfer trefnidiaeth, fel yr argymhellwyd gan Owain.

Canllaw 5 Pwynt

Mae pawb yn cymryd rhan mewn sesiynau meddwl creadigol trwy’r amser, ond nid yw byth yn brifo cael ein hatgoffa o’r hyn sydd ei angen i gael yn syniadau gwych hynny i lifo.  Fel yr argymhellwyd gan Callum

icon

Dalen ar gyfer busnesau lleol  - Helpwch ein  hysgol i fod yn Griw Mentrus!

 

Dyma daflen i chi ei hargraffu a’i rhoi i fusnesau lleol yn eich ardal i adeiladu perthnasoedd a symbylu eu cefnogaeth i cais eich ysgol.  Fel yr argymhellwyd gan Rhian