Offer Cynllunio Busnes

Mae nifer o offer cynnlunio ar-lein - rho gynnig ar rhain i dy helpu ar y ffordd:

Rhestr Wirio Busnes Cymru

Mae dechrau neu dyfu busnes yn gyffrous a gwerth chweil, ond gall fod yn dipyn o her cael gafael ar yr wybodaeth gywir. Gweithiwch eich ffordd drwy’n rhestr o dasgau hanfodol i roi’r siawns orau i’ch egin fusnes lwyddo.

Chwilio am Gyllid

Chwilio am grantiau, benthyciadau a gwobrau arbennig y gallai fod yn gymwys i eich busnes neu i ddechrau busnes. (Mae cynnwys y Gronfa Ddata hon yn Saesneg yn unig.)

Rhestr Wirio – Cynllun Gweithredu Cyfreithiol

Er bod dechrau’ch busnes eich hun yn gyffrous, mae nifer o faterion treth a chyfreithiol mae’n rhaid i chi eu hystyried. Mae’r adran hwn yn esbonio sut mae dewis y strwythur cyfreithiol cywir sy’n addas i’ch amgylchiadau, yn tynnu sylw at eich dyletswyddau cyfreithiol, ac yn amlinellu rheolau a rheoliadau eraill a all fod yn berthnasol i chi.

Cael dy Gwsmer Cyntaf

Y cwsmer cyntaf un yw'r un anoddaf ei ddenu bob tro. Mae'r adran hwn yn rhoi ychydig o gyngor call i'ch helpu i ymateb i'r her hon.