Paratoi i Lansio

Os wyt ti wedi penderfynu cychwyn busnes, gallwn dy gyfeirio at y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i chdi...

Prepare to launch

Cofrestrwch i Syniadau Mawr Cymru!

Datgelwch eich syniad mawr gyda phecyn am ddim allai gynnwys sesiynau unigol gyda cynghorydd busnes Syniadau Mawr Cymru, megis canllaw ‘Dechrau’ manwl a ‘Simply Do Ideas’, platfform ar-lein sy’n mynd â chi ar daith bersonol i ddatblygu eich syniad.