Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Paratoi i Lansio

Os wyt ti wedi penderfynu cychwyn busnes, gallwn dy gyfeirio at y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i chdi...

Rydym unwaith eto'n chwilio am entrepreneuriaid ifanc mwyaf addawol Cymru... Os ydych 18 - 25 oed, yn frwd, yn uchelgeisiol...

Cymorth i ddechrau

Ydych chi’n 16-24 oed ac o ddifri’ am ddechrau busnes?

 

Dyma sut mae Syniadau Mawr Cymru a’n partneriaid yn gallu helpu:

  • Gall sesiynau 1 i 1 gyda chynghorydd Syniadau Mawr Cymru eich helpu gyda’r camau olaf hynny; costau a phrisio, cofrestru gydag HMRC, a sut a ble i ymgeisio am gyllid.
  • Cofrestrwch am weithdai am ddim i ddysgu sgiliau busnes allweddol fel marchnata, cynllunio a chyfryngau cymdeithasol.
  • Gwnewch gais am Her Syniadau Mawr am gyfle i fynychu’n profiad Bwˆ tcamp i Fusnes.
  • Rhwydweithiwch ag entrepreneuriaid ifanc a Modelau Rôl busnes i ddysgu beth mae’n ei olygu i redeg busnes.

Os ydych chi’n barod i ddechrau’ch busnes ac eisiau mwy o wybodaeth am sut allwn ni helpu, cysylltwch â ni.

ymholiadau@syniadaumawrcymru.com

03000 6 03000 a soniwch am gymorth Syniadau Mawr Cymru


Dod i adnabod y tîm

 

 Katherine Lewis 

 Ymgynghorydd Busnes / Gogledd Cymru

 

 

 

 

 

 

 Mark Adams

 Ymgynghorydd Busnes / De Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 Samantha Allen

 Ymgynghorydd Busnes / De Orllewin a’r Canolbarth Cymru

 

 

 

 

 

 

 

 Christopher Howlett

 Ymgynghorydd Busnes / De Cymru

 

Mae Llinell Gymorth Busnes Cymru yn gweithredu fel pwynt mynediad a gwasanaeth gwybodaeth.  Mae tîm y Llinell Gymorth yn gallu darparu gwybodaeth a chefnogaeth wedi'u teilwra wrth ddefnyddio diagnostig strwythuredig i nodi a darparu mynediad i wasanaethau mwy penodol.

Bydd y tîm o 9 o Swyddogion Ymholi yng Ngogledd Cymru yn gweithio gyda thi drwy gymryd rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanat ti a dy syniad busnes i'w helpu i ddeall dy anghenion.  Wedyn, gallan nhw ddweud wrthyt am y gefnogaeth fwyaf addas sydd ar gael i ti a dy gyfeirio at gam nesaf dy daith.

Gellir cysylltu â’r tîm rhwng 8:30am a 5:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth diagnostig, gwybodaeth a chyfeirio dwyieithog dros y ffôn.

Gellir cysylltu â thîm Llinell Gymorth Busnes Cymru drwy ffonio 03000 6 03000

Rydym yn gweithio'n agos iawn gyda'r sefydliadau a ganlyn sydd hefyd yn gallu dy helpu gyda gwybodaeth a chefnogaeth wrth gychwyn y busnes:

  

 

 

 

 

 

 

  • Cymuned ar-lein ar gyfer entrepreneuriaid ifanc (16-30 oed) sy’n cychwyn neu sy’n rhedeg eu busnesau eu hunain ydi Shell LiveWIRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Mae Gyrfa Cymru yn darparu arweiniad, cyngor a gwybodaeth di-duedd am    yrfaoedd i bawb o bob oed – gan ddod ag addysg a busnes ynghyd
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  • Mae rhaglen Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cefnogi pobl ifanc di-waith 18-30 oed i weld a  yw eu syniad busnes yn un hygyrch ac a yw hunangyflogaeth yn gweddu iddynt.
 
Ymunwch â Syniadau Mawr Cymru!
Yma gallwch tanysgrifio i'r cylchlythyr misol sy'n cynwys y dyddiadau ar gyfer digwyddiadau a gweithdai i gefnogi eich siwrnai busnes a straeon entrepreneuriaid ifanc ac hefyd ein Arweiniad ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc NEWYDD.

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates