Cwrdd Efo Cynghorydd Busnes Rhestr Wirio

Sut I Gwybod Oes Ydych Chi'n Barod I Cwrdd Efo Ymgynghorydd Busnes?

Mae syniadau mawr Cymru efo tîm o ymroddedig gynghorwyr busnes ar draws Cymru gyfan yn barod i roi cyngor busnes adeiladol i'r rhai sydd am ddechrau busnes.

Cynghorydd busnes

 

Rhestr o bethau i'w hystyried cyn cyfarfod ymgynghorydd busnes:

  • Ydych chi wedi gwneud eich ymchwil? Ydych chi'n gwybod pwy yw eich cystadleuwyr?
  • A ydych yn gwybod beth fydd eich costau cychwyn a hefyd a ydych wedi ystyried y costau rhedeg parhaus eich busnes?
  • A oes unrhyw feysydd yn eich sylfaen sgiliau busnes y teimlwch fyddai'n elwa ar gymorth mwy er enghraifft deall treth neu farchnata effeithiol?
  • A ydych wedi ystyried unrhyw rwystrau hwnnw ichi ordinarily cewch wynebu mewn dechrau eich busnes ac er am sut gall eich dros ddod hyn?

 

Business Adviser

 

Os ticiwch chi y rhan fwyaf o'r blychau hyn a chredwch eich bod chi'n barod i geisio cyngor arbenigol Ymgynghorydd Syniadau Mawr Cymru, mae'n debyg eich bod yn awr yn meddwl 'Sut gallwn i cysylltu i ofyn am gymorth?' - Y newyddion da yw ei bod hi'n hynod o syml i'w wneud ... Y cam cyntaf yw cysylltu â Syniadau Mawr Cymru a dim ond gofyn i chi gysylltu â Chynghorydd busnes. Byddwn yn cymryd eich manylion ac yn eich rhoi mewn cysylltiad ag ymgynghorydd busnes yn eich ardal chi. Gallwch wneud y cam cyntaf hwn trwy anfon e-bost at Enquiries@SyniadauMawrCymru.com, ffonio 0300 060 3000 neu anfon neges atom drwy Facebook neu Twitter.Peidiwch ag anghofio i dilyn ni os ydych chi am gadw lan efo'r wybodaeth ddiweddaraf am newyddion a digwyddiadau entrepreneuraidd!