Offer Ar-Lein

Rho gynnig ar yr offer ar-lein hyn i dy helpu ar y ffordd...

Rhestr Wirio Busnes Cymru

  • Mae dechrau neu dyfu busnes yn gyffrous a gwerth chweil, ond gall fod yn dipyn o her cael gafael ar yr wybodaeth gywir. Gweithiwch eich ffordd drwy’n rhestr o dasgau hanfodol i roi’r siawns orau i’ch egin fusnes lwyddo.

 

Rhestr Wirio - Cynllun Gweithredu Cyfreithiol

  • Er bod dechrau’ch busnes eich hun yn gyffrous, mae nifer o faterion treth a chyfreithiol mae’n rhaid i chi eu hystyried.
  • Mae’r adran hwn yn esbonio sut mae dewis y strwythur cyfreithiol cywir sy’n addas i’ch amgylchiadau, yn tynnu sylw at eich dyletswyddau cyfreithiol, ac yn amlinellu rheolau a rheoliadau eraill a all fod yn berthnasol i chi.

 

Cael eich Cwsmer Cyntaf

  • Y cwsmer cyntaf un yw'r un anoddaf ei ddenu bob tro. Mae'r adran hwn yn rhoi ychydig o gyngor call i'ch helpu i ymateb i'r her hon.