Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Pobl Ifanc mewn Busnes

Eleni, bydd Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn bwrw goleuni ar sawl thema entrepreneuraidd allweddol, ac yn eu plith mae thema sy’n bwysig iawn i ni yma yn Syniadau Mawr Cymru: sef Ieuenctid!

Pobl Ifanc mewn Busnes.

 

 

Bydd yr Wythnos Entrepreneuriaeth yn dathlu’r genhedlaeth nesaf, arweinwyr y dyfodol, arloeswyr, meddyliau creadigol a llwyddiannau busnes yfory! Bydd hefyd yn amlygu’r lleisiau dylanwadol a’r llysgenhadon sy’n hybu entrepreneuriaeth ieuenctid. Rydym yn ffodus iawn yng Nghymru i fod yn gartref i gynifer o’r gwasanaethau hyn sy’n ysbrydoli cychwyn busnes drwy ddigwyddiadau, gweithgaredau a chystadlaethau.

Felly, beth ydy entrepreneur?

Angerdd a phenderfyniad sydd wrth wraidd entrepreneuriaeth. Mae’n ymwneud â cheisio, a methu, ond yn dysgu o’r methiant i lwyddo’r tro nesaf.

Mae bod yn entrepreneur yn golygu credu ynoch chi eich hun ac yn eich syniadau, a bod yn fodlon gweithio’n galed am yr hyn rydych chi ei eisiau.

Mae’n fod yn ddewr ac yn wahanol, fel Nathan John, a oedd yn entrepreneur ifanc pan sefydlodd Rewise Learning, cwmni addysg, e-ddysgu a hyfforddi o fri, sydd wedi mynd yn ei flaen i lawer o fentrau llwyddiannus eraill ers hynny!

 

“Mae’n debyg mai rhan anoddaf cychwyn y busnes oedd f’oedran. Pan rydych chi’n entrepreneur ifanc, mae llawer o bobl sy’n eich amau ac sy’n methu eich cymryd chi o ddifrif.”

Luke Riddiford - Ridd's Ramps

Yma yn Syniadau Mawr Cymru rydym ni am eich annog chi i dorri drwy’r rhwystrau!

Dim ond rhif yw oedran. Mae llwyddiant mewn busnes o fewn eich cyrraedd – beth bynnag eich oedran chi! Peidiwch â meddwl am eich bod chi’n ifanc eich bod yn methu cyflawni llwyddiant.

Rydym ni’n cynnig cymorth a chyngor i bobl ifanc; i ysbrydoli, datblygu a meithrin eich syniadau bach yn Syniadau Mawr llwyddiannus!

"Darperir Llywodraeth Cymru Cymorth Busnes i mi gyda llu o gyngor busnes a mwyaf hanfodol sut i ddrafftio cynllun busnes cynhwysfawr a chydlynol."

Stuart Jolley - Wingman

Ewch i’n tudalen Storïau Cychwyn Go Iawn am fwy o wybodaeth am lwyddiannau wrth gychwyn busnes.

 

Mae llawer o bobl yn dechrau eu taith entrepreneuriaeth wrth astudio mewn Coleg neu Brifysgol, fel Stuart Jolley, a ddechreuodd ei fenter busnes, Wingman, yn ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Mae digonedd o gefnogaeth menter ac entrepreneuriaeth mewn Colegau a Phrifysgolion ledled Cymru, fel anerchiadau a gweithdai ysbrydoli dan arweiniad un o’n Modelau Rôl  Syniadau Mawr Cymru, cystadlaethau, a Hyrwyddwyr Entrepreneuriaeth, sydd ar gael i roi cyngor a chymorth unigol ar bob campws.

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates