Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Adrian Williams
Blue Light Publishing

Busnes yn gryno:
Sectorau:
Y Diwydiannau Creadigol, Retail, Twrisiaeth
Rhanbarth:
Carmarthenshire

Yn wreiddiol, fe wnes i hyfforddi fel cyfreithiwr ac yna treuliais ddeng mlynedd fel uwch ddarlithydd y gyfraith mewn prifysgol cyn sefydlu fy musnes fy hun.

Dechreuodd y cwmni trwy gynnig hyfforddiant ar sail un i un ar gyfer swyddogion yr heddlu newydd yn ogystal â rhai presennol. Mae wedi datblygu dros y blynyddoedd, ac mae ein prif fusnes erbyn hyn yn ymwneud â darparu gwerslyfrau, darlithiau fideo a chyrsiau e-ddysgu o bell.

Cwblhewch eich addysg yn gyntaf – bydd angen sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu da i redeg busnes llwyddiannus. A chadwch at faes sy’n eich diddori chi.

Adrian Williams - Blue Light Publishing 

Rydym wedi hyfforddi dros 30,000 o swyddogion gweithredol ar draws Cymru a Lloegr, yn cynnig cefnogaeth ar gyfer arholiadau dyrchafu’r heddlu. Er bod gen i brofiad dysgu, roedd llawer iawn i’w ddysgu i gyfarwyddo â’r sgiliau eraill angenrheidiol ar gyfer rhedeg busnes, gan gynnwys bancio, marchnata a logisteg.


Cysylltu gyda Adrian 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates