David Jay-Taylor
David Jay-Taylor
Trosolwg:
Amrywiaeth o fusnesau
Sectorau:
Amrywiol
Rhanbarth:
Sir Y Fflint

Fe gollais fy swydd yn y diwydiant awyrennau, ac ro'n i wastad wedi bod eisiau gweithio gyda fy ngwraig Maria er mwyn inni allu treulio mwy o amser gyda'n gilydd.

Mae'n golygu y gallwn gymryd ein gwyliau pryd bynnag yr ydyn ni am eu cymryd, a mynd ar fordeithiau ledled y byd. Mae'r busnes wedi mynd o nerth i nerth.

"Mae dod o hyd i'r niche cywir lle gallwch hysbysebu a rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd yn bwysig dros ben."

David Jay Taylor

Yng Nghymru a Chilgwri yr ydyn ni'n gwneud ein gwaith hud a lledrith yn bennaf, ond rydyn ni hefyd yn gweithio yn Lloegr, yn enwedig yn Swydd Gaer, Manceinion a Swydd Efrog ar gyfer y gwaith ar y teledu.

Rwy'n mwynhau'r hyblygrwydd. Rydyn ni'n dau wrth ein bodd yn teithio, felly mae bod yn hunangyflogedig yn caniatáu inni deithio pryd bynnag yr hoffen ni.

Y peth anoddaf yw'r ffaith eich bod bob amser yn aros am waith i gael ei gynnig. Dyma'r ansicrwydd o beidio â gwybod pryd cawn ni waith nesaf, ac mae'n aml yn hynod fyr-rybudd. Yn ffodus, rydyn ni wedi ennill ein plwyf erbyn hyn ac rydyn ni'n cael digon o waith.

Fodd bynnag, rydyn ni bob amser yn chwilio am gyfleoedd mewn marchnadoedd newydd.