Emma Wilkins
Emma Wilkins
The Welsh Business Show
Trosolwg:
Arddangosfeydd busnes i gwmnïau bach a mawr arddangos eu cynhyrchion a’u gwasanaethau
Sectorau:
Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol
Rhanbarth:
Castell Nedd Port Talbot

Mae The Welsh Business Shows yn arddangosfeydd busnes i fusnes sy’n darparu cyfle i gwmnïau o bob maint i arddangos eu cynnyrch a gwasanaethau i’r cannoedd o ymwelwyr sy’n mynychu. Maent yn cynnwys brecwast Rhwydweithio, rhwydweithio cyflym, seminarau addysgiadol, a chinio rhwydweithio. Mae'r Sioeau yn cael eu cynnal yn flynyddol yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a Stadiwm Liberty yn Abertawe. The Welsh Business Shows yw arddangosfeydd Busnes i Fusnes mwyaf Cymru.

Mae The Welsh Business Shows yn arddangosfeydd busnes i fusnes sy’n darparu cyfle i gwmnïau o bob maint i arddangos eu cynnyrch a gwasanaethau i’r cannoedd o ymwelwyr sy’n mynychu. 

Emma Wilkins - The Welsh Business Show 

Yn ystod fy amser mewn busnes, rwyf wedi cael y fraint o gwrdd a gweithio gyda rhai unigolion anhygoel, sydd wedi meddwl amdanaf, wedi fy ysbrydoli, ac wedi fy nghefnogi drwy'r da a'r drwg. Heb y bobl hyn fyddai dim wedi bod yn bosibl.

Er i mi gwblhau gradd yn y Gyfraith, roedd gennyf wastad ddiddordeb brwd mewn busnes, ac o oedran ifanc roeddwn wedi dychmygu rhedeg fy nghwmni fy hun un diwrnod. Cefais fy ysbrydoli gan hyn i wneud gradd Meistr mewn Busnes a'r Gyfraith ac fe raddiais yn 2009.

Rwy'n mwynhau'r annibyniaeth o fod yn fos ar fy hun, yn benodol, rwy'n hoffi meddu ar y gallu i ddatblygu syniadau newydd a mynd ar ôl mentrau busnes newydd heb orfod cael cymeradwyaeth neu ganiatâd gan unrhyw un arall.

Mae edrych yn ôl yn eich helpu i gywiro’r camgymeriadau a wnaethoch yn y gorffennol ar gyfer y dyfodol. Mae camgymeriadau a throeon trwstan yn anochel ar gyfer busnesau newydd, ond ar yr amod y dysgir o gamgymeriadau, nid ydynt bob amser yn beth drwg i ddigwydd, ac mewn rhai amgylchiadau, gallant fod yn beth da.

Ers cwblhau cwrs TAR yn 2012 rwyf nawr yn darlithio Menter ac Entrepreneuriaeth yn un o brif Brifysgolion Cymru sy'n caniatáu i mi rannu fy ngwybodaeth epistemig gydag entrepreneuriaid uchelgeisiol. 

Gwefan: http://www.emmawilkins.biz/