Profiadau ymarferol a chystadlaethau!

Ydych chi'n entrepreneur? Ydych chi'n hyderus ac yn greadigol? Oes gennych chi'r hyn mae'n cymryd i lwyddo mewn busnes?

Os felly, rydyn ni eisiau clywed oddi wrthych chi!

Her Clwb Ffermwyr Ifanc

Rhaglen Fenter Wledig CFfI Cymru Mae partneriaeth newydd wedi cael ei sefydlu rhwng CFfI Cymru a Syniadau Mawr Cymru, gan...

iDEA

Wedi’i ariannu gan y Prince Andrew Charitable Trust, mae ‘iDEA’ yn rhaglen sy’n gallu helpu chi i ddatblygu sgiliau digidol a menter am ddim