Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Real Start Up Stories

Read stories from entrepreneurs about starting a business

Filter results

Enw’r cwmni:

Dave's Quails

Busnes yn gryno:

fusnes wyau soflieir

press_daves_quails.jpg
Enw’r cwmni:

Maciek Kacprzyk and Karina Sudenyte

Busnes yn gryno:

busnes sudd naturiol

03.03.17_mh_wonky_fruit_cardiff_21_0.jpg
Enw’r cwmni:

The Online Marketing Co

Busnes yn gryno:

Marchnata ar-lein

sean_keane_new_starter_2.jpg
Enw’r cwmni:

Roberts and Astley

Busnes yn gryno:

Cwmni dodrefn ac addurniadau ty ail-law (vintage) yn arbenigo mewn darnau cyfoes a chanol y ganrif

new_starter_-_sian_reese_4.jpg
Enw’r cwmni:

House of Callaway

Busnes yn gryno:

Cynnyrch misglwyf sydd yn gyfeillgar i’r amgylchedd

hoc_news_pr_pic_2.jpg
Enw’r cwmni:

Cheese & Chocolate

Busnes yn gryno:

busnes bwyd stryd figan

avatar.png
Enw’r cwmni:

Alex Bull Designer

Busnes yn gryno:

Ennill gwobrau dylunydd amlddisgyblaethol

avatar.png
Enw’r cwmni:

Lucy's Beauty Studio

Busnes yn gryno:

Stiwdio harddwch

avatar.png
Enw’r cwmni:

Ridd's Ramps

Busnes yn gryno:

Cyfleuster modurdy hunan-wasanaeth

luke20riddiford20-20news20page20photograph_6-300x422_0_0.jpg
Enw’r cwmni:

Doze

Busnes yn gryno:

Ap chwyldroadol ar gyfer teithwyr

10.02.17_mh_dafydd_jones_merthyr_17.jpg

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates