Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Straeon Dechrau Busnes

Darllenwch straeon gan entrepreneuriaid am ddechrau busnes

Filter results

Enw’r cwmni:

True Reflections UK Ltd

Busnes yn gryno:

Dylunio a datblygu cynnyrch

avatar.png
Enw’r cwmni:

Paper Giant Studios

Busnes yn gryno:

Dylunio gemau cyfrifiadur

avatar.png
Enw’r cwmni:

The Vale Foot Clinic

Busnes yn gryno:

Gwasanaethau podiatrig preifat (trin cyflyrau sy’n effeithio ar y traed a’r coesau)

avatar.png
Enw’r cwmni:

Govindas Foods Ltd

Busnes yn gryno:

Manwerthu cynhyrchion bwyd llysieuol a bwydydd ‘heb’

avatar.png
Enw’r cwmni:

J & Jay Events

Busnes yn gryno:

Gwasanaeth bar symudol yn arbenigo ar goctels

avatar.png
Enw’r cwmni:

FK7 Ltd

Busnes yn gryno:

Gwasanaethau moduro a thrawsyriant - cynllunio, atgyweirio, cyflenwi rhannau cerbydau a gerflychau

avatar.png
Enw’r cwmni:

Rewise Learning

Busnes yn gryno:

Cwmni addysg, E Ddysgu a hyfforddi llwyddiannus

Nathan_1.png
Enw’r cwmni:

Valley Education Services

Busnes yn gryno:

Cwmni recriwtio sy’n cyflenwi athrawon cyflenwi a staff cymorth dysgu

avatar.png
Enw’r cwmni:

Evelyn Products

Busnes yn gryno:

Manwerthu cynhyrchion gwallt naturiol ar gyfer gwallt affro

avatar.png
Enw’r cwmni:

Wingman

Wingman and Theo_0.jpg

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates