Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Proffiliau Modelau Rol

Mae Modelau Rol Syniadau Mawr Cymru yn berchnogion busnes ar draws Cymru sydd yn ein helpu i ysbrydoli bod ifanc fel chi. Cymerwch olwg ar y proffiliau isod er mwyn cael blas o’r amrywiaeth eang o berchnogion busnes sydd yng Nghymru.

Filter results

Enw'r Cwmni:

Dragonfly Solutions Limited

Busnes yn gryno:

Cwmni hyfforddi TGCh a datblygu meddalwedd

Andrew Capel - Dragonfly Solutions Limited
Enw'r Cwmni:

Challengers

Busnes yn gryno:

Datblygu Sgiliau Arwain a Rheoli

avatar.png
Enw'r Cwmni:

Andy Pope Speaker Coach

Busnes yn gryno:

Gweithio gyda phobl i wella sgiliau siarad a chyflwyno

Andrew Pope_1.jpg
Enw'r Cwmni:

Dryad Bushcraft

Busnes yn gryno:

Cyrsiau gweithgareddau goroesi ar gyfer datblygiad personol a datblygu timau

AndrewPrice_1.jpg
Enw'r Cwmni:

Attic 2 Ltd

Busnes yn gryno:

Ymgynghori ar ddylunio dodrefn, tecstilau, cynnyrch a ffasiynau

Angela Gidden.jpg
Enw'r Cwmni:

Adra

Busnes yn gryno:

Cwmni adwerthu sy'n arbenigo mewn anrhegion a nwyddau cartref ffasiynol a chyfoes o Gymru.

avatar.png
Enw'r Cwmni:

Rose Garden Day Nursery

Busnes yn gryno:

Gofal Plant

Ann Khoshbin pic.jpeg
Enw'r Cwmni:

MarkIt Training and Consultancy Ltd

Busnes yn gryno:

Prosiectau ymchwil, ymgynghori, hwyluso a rheoli digwyddiadau ar gyfer y sector addysg yng Nghymru

AnnLancelet.jpg
Enw'r Cwmni:

Owl Accountancy Services

Busnes yn gryno:

Cyfrifon blynyddol, trethi, cyflogres, casglu dyledion, cadw cyfrifon a TAW.

avatar.png
Enw'r Cwmni:

Wolfestone Translation

Busnes yn gryno:

Gwasanaethau cyfieithu, trosleisio, trawsgrifio, prawfddarllen a chyhoeddi bwrdd gwaith proffesiynol

Anna Bastek Role Model Photo.JPG

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates