Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Strategaeth IE i Gymru

Mae'r Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid (IE) yn anelu at roi’r sgiliau a’r agweddau entrepreneuraidd I bobl ifanc 5-25 oed i godi eu dyheadau er mwyn iddynt wireddu eu potensial beth bynnag y byddant yn dewis ei wneud.

Mae pedair prif gynulleidfa i’r strategaeth ‘IE’. Pobl ifanc yw’r canolbwynt. Yn ogystal, mae gan addysg, busnes a’r gymuned oll ran bwysig i’w chwarae.

Ein Gweledigaeth

I ddatblygu a meithrin hunan-gynhaliol, pobl ifanc entrepreneuraidd ym mhob cymuned ledled Cymru, a fydd yn cyfrannu'n gadarnhaol at lwyddiant economaidd a chymdeithasol.

Lansiwyd IE yn 2004 i ddarparu strwythyr a ffocws ar gyfer addysg entrepreneuriaeth yng Nghymru. Mae'r camau gweithredu yn y strategaeth wreiddiol yn cynnwys y cyfnod 2004-09.

Mae'r Cynllun Gweithredu IE newydd 2010-15 yn cymryd yr agenda ymlaen gyda dair thema cyflawni:

1.      Ymgysylltu: Hyrwyddo gwerth entrepreneuriaeth i greu cyfleoedd a datblygu pobl ifanc

2.      Grymuso: Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu sgiliau entrepreneuraidd

3.      Arfogi: Cefnogi pobl ifanc i greu a thyfu busnesau

Un cryfder pwysig o IE yw cydweithrediad a chefnogaeth o bartneriaid ar draws Cymru. Mae'r Cynllun Gweithredu diwygiedig ei ddatblygu yn dilyn proses ymgynghori helaeth yn ystod 2009-10 ac mae'n hanfodol bod y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn cymryd perchnogaeth o'r weledigaeth ei hun a'r camau arfaethedig.

Cysylltiadau allweddol:

Cynllun Gweithredu Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid 2010-15

Ers lansio'r Cynllun Gweithredu IE ym mis Tachwedd 2010, mae llawer o waith wedi ei wneud i gyflawni ar y prif gamau gweithredu.

Llawrlwythwch Adroddiad Blynyddol IE 2010-11

Llawrlwythwch Adroddiad Blynyddol IE 2011-12 

Llawrlwythwch Adroddiad Blynyddol IE 2012-13

Llawrlwythwch Adroddiad Blynyddol IE 2013-14

Llawrlwythwch Adroddiad Blynyddol IE 2014-15  

 

Gwybodaeth Strategaeth 2004: 

Dogfen Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid 2004 

 

 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates