Taflenni Ffeithiau Busnes

cymryd nodiadau

Os hoffech archwilio syniadau busnes gwahanol, mae ganddom wybodaeth i’ch helpu wireddu eich breuddwyd.

Yn ein Taflenni Dechrau Busnes, cewch yr wybodaeth fydd arnoch ei hangen i roi cychwyn iawn i’ch busnes – megis:

  • marchnad posibl ar gyfer eich cynnyrch neu wasanaeth
  • costau
  • yr offer neu gyfarpar byddwch ei angen
  • y cyfreithiau neu reoliadau fydd rhaid i chi gydymffurfio â nhw
  • syniadau ar gyfer hyrwyddo eich busnes

Mae cannoedd o daflenni i ddewis ohonynt – felly mae’n bur debyg y bydd un sy’n berthnasol i dy syniad busnes.    

 

Cliciwch yma i adael Syniadau Mawr Cymru a mynd i dudalen ffeithiau Busnes Cymru 

Sylwer bod y gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan gorff allanol ac yn Saesneg yn unig, felly ni all Llywodraeth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei gynnwys.