Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Tom Trevarthen – Crimson Rhino

Lleoliad: Aberystwyth 
 
Fy enw yw Tom Trevarthen  ac rwy’n rhedeg caffi a siop o’r enw Crimson Rhino yn Aberystwyth. Rwy’n 21 oed a sefydlais y busnes dros yr haf yn 2014.
 
Rwy’n dod yn wreiddiol o Loegr ond rwyf wedi byw yng Nghymru ers 2011 pan ddechreuais fy ngradd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bûm yn gweithio’n rhan amser mewn siopau bwyd iach ar ôl gorffen fy ngradd, a phan aeth un o’r siopau hyn yn fethdalwr, collais fy swydd. Gwnaeth hyn i mi feddwl sut yr oedd busnesau’n gweithio, a phenderfynais y buaswn yn hoffi cychwyn busnes fy hun.
 
Mae’r busnes yr wyf wedi ei sefydlu’n canolbwyntio ar ddarparu bwyd iachach i bobl mewn tref  lle’r oedd opsiynau iach yn brin, yn fy marn i. Y prif gynnyrch yw trwyth ffrwyth ac rwy’n falch ein bod yn rhoi cyfle i gwsmeriaid greu eu  trwyth ffrwyth eu hunain. Nid oes unrhyw gynnyrch cig yn y busnes, ac rwy’n manteisio ar y cyfle i arbrofi yn y gegin gan gyfuno gwahanol flasau a syniadau. Rwy’n falch o’r hyn rwy’n ei greu fel cogydd  - e.e. hufen iâ canu coco a chashiw fegan – ond rwy’n fwy balch fyth o fod yn rhedeg fy musnes fy hun.
 
 

Sign up

Sign up for the latest news, events and updates